Informed Group

Informed Group logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligaties Informed IT Holding B.V.

Uitgevende instelling Informed IT Holding  B.V.
Lening € 1.561.000 / 1.561 obligaties
Nominale waarde € 1.000 
Rente (bruto) 8% per jaar (excl. servicekosten)
Rente (netto) 7,4% per jaar
Coupon (bruto) € 6,67 per maand
Coupon (netto) € 6,17 per maand 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 21e van elke maand 
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus 
Uitgiftedatum 21 augustus 2018
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier