Notulen vergadering obligatiehouders december 2017