Conceptnotulen vergadering obligatiehouders april 2019