Versturen kopie paspoort of ID

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht NPEX om regelmatig uw gegevens te controleren en ervoor te zorgen dat wij de juiste documentatie en gegevens van u op orde hebben.

Op een veilige manier gegevens uitwisselen met NPEX

Om het versturen van gegevens op een veilige manier voor u te kunnen faciliteren hebben wij voor u een formulier ingericht. Dit formulier stelt u in staat om eenvoudig en rechtstreeks met ons gegevens uit te wisselen zonder tussenkomst van derden.

Hoe werkt het?

Stap 1: Vul uw gegevens in onderstaand formulier in en druk op “Volgende”

Stap 2: Lees het tweede scherm aandachtig en klik vervolgens op “Selecteer bestand(en). Er opent nu een scherm. Vanuit dit scherm kunt u de bestanden selecteren die u wilt delen met NPEX.

Stap 3: Klik op “Verzenden”. De bestanden zijn nu op een veilige manier aan NPEX verstuurd.