Almelo, 28 februari 2022

Periode Q3 & Q4 2021
Het derde en vierde kwartaal van 2021 zijn lastige kwartalen geweest voor Bouman Industries B.V. Met name de projecten voor de machine systeembouw komen nog langzaam op gang, doordat deze worden doorgeschoven en de oplevering van projecten vertraging oplopen vanwege de Covid-19 crisis. Andere Business Units zijn goed hersteld in het tweede helft 2021.

De omzet is ten opzicht van het vorige halfjaar licht gestegen. Voor het tweede helft van het jaar is de EBITDA 15% gebleven, dit is in vergelijking met geheel 2020 2% verbeterd. De stijging in EBITDA komt door een verbetering in verhouding koop- en maakdelen. De EBITDA ligt in lijn van de forecast.

Covid-19
De Covid-19 crisis heeft naast vertraging in de uitvoer van lopende projecten ook gezorgd voor uitstel van een aantal lopende orders en offertes. Projecten en aanvragen zijn niet geannuleerd, echter wel veel verschoven naar achteren, wat een hoge mate van leegloop heeft opgeleverd. Door de onduidelijkheid van wel of niet reizen tussen landen zijn aanvragen uitgesteld. Tot en met Q4 2021 zagen we deze tendens van uitstel bij projecten in met name het buitenland.

Specifiek voor High Tech Machining en Procestechnologie is in het tweede helft van het jaar corona voorbij en is er geen negatieve impact meer. High Tech Machining richt zich op het fabriceren van hoogwaardige machineonderdelen voor diverse industrieën. Procestechnologie richt zich op onderhoud en vervanging van proces installaties in het oostelijke deel van Nederland. High Tech Machining heeft een goed gevulde orderportefeuille voor 2022, al voor 90% voor het gehele jaar 2022. Ook de business unit Procestechnologie heeft minder last gehad van corona in het tweede helft van het jaar en heeft op dit moment een tekort aan personeel.

Ontwikkelingen
In het vierde kwartaal van 2021 heeft de ontwikkeling voor verduurzaming van de scheepvaart een vlucht genomen. Zowel de overheid, de industrie als internationale rederijen zien CO2 afvang op bestaande en nieuwe schepen als een van de belangrijkste technologieën om de uitstoot te verminderen.

Samen met TNO en een groot aantal gevestigde namen, werkt Carbotreat mee aan verschillende projecten in het kader van het Maritiem Masterplan van de Nederlandse overheid. Hierin wordt o.a. de toepassing van CO2 afvang op schepen gedemonstreerd en worden nieuwe technologieën op het gebied van CO2 ontwikkeld.

Ook in de industrie wordt de bewustwording om iets te doen aan de eigen C02-emissie groter. Bedrijven zoeken naar emissiereductie-oplossingen, om zodoende de (COi-)belastingdruk en kosten voor emissierechten te verlagen. De systemen van Carbotreat bied hierin uitkomst omdat ze niet alleen de C02 emissie verlagen, maar ook toegepast kunnen worden zonder aanpassingen in het proces van de klant. Zij kunnen zich dus op hun care-business blijven richten.

De verwachting is dat de industriële markt zich in de komende jaren sterk zal ontwikkelen.

Voor High Tech Machining zijn in het tweede helft van het jaar 2021 een aantal specifiek langlopende orders geplaatst in de defensie en semiconductor industrie.

Vanwege de geprognotiseerde groei in 2022 is het van belang voor Bouman Industries om voldoende financiering ter beschikking te hebben. Daarom is het voornemen om factoring te gaan toepassen op korte termijn in het eerste helft van 2022. Met factoring is het voor Bouman Industries beter mogelijk om additioneel werkkapitaal te verkrijgen die ook benodigd is voor groei.

Jaarcijfers 2021
De audit voor de jaarcijfers van 2021 staat gepland in april 2022. We verwachten geen vertraging, We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Bouman Industries B.V.
Wilco van Wijck