Leeuwarden, 17 januari 2022

Op de emissie van de De Tocht 7% obligatielening is er inmiddels voor meer dan € 600.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 3.000.000.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 28 februari 2022 om 17:00 uur*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zullen op maandag 7 maart 2022 de obligaties worden geplaatst. De obligaties zullen op dinsdag 8 maart 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Maandag 28 februari 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving
Maandag 7 maart 2022 Uitgifte obligaties
Dinsdag 8 maart 2022* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging van de inschrijvingstermijn

AFM-regel lang