22 januari 2021

Online beleggersbijeenkomst I Love Sushi

Op vrijdag 22 januari 2021 van 11:00 tot 12:00 uur organiseert NPEX in samenwerking met I Love Sushi een virtuele beleggersbijeenkomst.

De heer Yuen (CEO van I Love Sushi) zal een toelichting geven op de emissie bij NPEX. Hierin zal stil worden gestaan bij de expansie van het aantal vestigingen in Nederland en de uitbreiding naar België in de nabije toekomst. Ook zullen de lange termijn doelen en de kansen die het COVID-19 virus heeft geboden worden besproken.