Quest

logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Quest: Het onzichtbare, zichtbaar maken

Het genezen van kanker is één van de grootste uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Daarbij neemt, door de toenemende gemiddelde leeftijd en welvaart, het aantal patiënten wereldwijd toe.

 

De meest zekere manier om van kanker te genezen, is het vroegtijdig detecteren en het volledig wegnemen van de tumor. De randen van de tumoren en ook uitzaaiingen zijn tijdens de operatie moeilijk te zien. Het gevolg is dat tumorweefsel achter kan blijven maar ook dat meer weefsel wordt weggenomen dan eigenlijk nodig zou zijn.

 

In aanloop naar de operatie wordt steeds meer in beeld gebracht. Dit begon met röntgenbeelden en is ontwikkeld tot PET, CT en MRI scans. Maar tijdens de operatie moet de chirurg nog steeds in hoge mate vertrouwen op zijn ervaring en gevoel.

 

Quest introduceert de technologie die het onzichtbare zichtbaar maakt in de operatiekamer. Camerasystemen die op verschillende manieren verschillende soorten weefsel in beeld kunnen brengen, zullen de mogelijkheden van de chirurgie naar een nieuw niveau tillen.

quest

Quest

De obligaties worden door Quest Photonic Devices B.V., de holdingmaatschappij van de Quest Groep, uitgegeven. De nadruk van deze toelichting ligt op medische camera’s omdat wij hier de opbrengsten van de uitgifte van de obligaties in willen investeren.

Quest houdt zich bezig met het ontwikkelen van camera’s en lichtbronnen. Deze camera’s worden markttechnisch gegroepeerd onder de noemer ‘fotonica’. De 21e eeuw wordt gezien als de eeuw van het ‘photon’. De Europese Unie zet hierop ook sterk op in. Fotonica wordt gezien als één van de zes ‘key enabling technologies’ waar de EU in voorop zou moeten lopen. De EU investeert hier volop in met ontwikkelprogramma’s zoals ‘Horizon 2020’.

 

Quest richt zich op nieuwe technologieën op het gebied van fotonica en toepassingen voor camera’s. De ontwikkeling van technologie, uitvoeren van projecten die mede door de EU worden gefinancierd en het aanvragen van patenten zijn hiervan onderdeel.


Quest houdt zich bezig met het ontwikkelen van camera’s en lichtbronnen. Deze camera’s worden markttechnisch gegroepeerd onder de noemer ‘fotonica’. De 21e eeuw wordt gezien als de eeuw van het ‘photon’. De Europese Unie zet hier ook sterk op in. Fotonica wordt gezien als één van de zes ‘key enabling technologies’ waar de EU in voorop zou moeten lopen. De EU investeert hier volop in met ontwikkelprogramma’s zoals ‘Horizon 2020’.

 

Quest richt zich op nieuwe technologieën op het gebied van fotonica en toepassingen voor camera’s. De ontwikkeling van technologie, uitvoeren van projecten die mede door de EU worden gefinancierd en het aanvragen van patenten zijn hier onderdeel van.

Quest Innovations

Quest ​Innovations is binnen de Quest groep verantwoordelijk voor de productie van camera’s. Het gaat onder andere om camera’s die aangepast aan de klantwensen gemaakt en geleverd worden. De klant gebruikt deze camera’s vervolgens in eigen producten die zij in de markt zet (‘inbouwcamera’s’). Zoals inspectiesystemen in de industrie, food en agri, maar ook medische cameratoepassingen die niet in competitie zijn met onze eigen camerasystemen. Een voorbeeld hiervan is een camera die huidkanker kan detecteren. Verder produceert Quest Innovations de camera’s voor Quest Medical Imaging. De door Quest ontwikkelde camera’s zijn high-end camera’s.

 

Naast het grote Quest Spectrum Platform® heeft Quest in 2018 ook een nieuw product gelanceerd specifiek voor borstkanker operaties. De Quest Spectrum Compact®spectrum_compact
camera computer
Quest Spectrum Platform®

Quest Medical Imaging

Quest Medical Imaging ontwikkelt en produceert een camerasysteem voor de eindgebruiker. Dit systeem registreert niet alleen het zichtbare, maar ook het voor de mens onzichtbare licht. Hiermee kan door weefsel heen gekeken worden. Daarnaast kunnen door middel van een speciale contrastvloeistof ook andere structuren zichtbaar gemaakt worden, zoals: aderen, aderverstopping, doorbloeding en met name tumoren en uitzaaiingen daarvan.

Wij werken samen en doen trials met de bedrijven die deze contraststoffen ontwikkelen, die specifiek aan bepaalde tumortypen blijven plakken waardoor onze camera de tumor met eventuele uitzaaiingen ziet oplichten. Ook als deze tumor tot wel twee centimeter onder gezond weefsel ligt.

 

We bouwen aan een verkoop- en servicenetwerk met eigen kantoren en distributeurs wereldwijd om zodoende de wereldwijde salesdekking snel uit te breiden.

 

“Met deze technologie kunnen we tumoruitzaaiingen van de dikke darm in de lever zichtbaar maken, die met het blote oog of röntgenonderzoek niet te zien zijn.”
Key Opinion Leader Dr. Alexander Vahrmeijer, LUMC.

Omzet

Onze omzet wordt binnen de twee stromen gerealiseerd van Quest Innovations en Quest Medical Imaging. Voor het overzicht hebben wij de dochterondernemingen in de Verenigde Staten, Frankrijk en hun Europese moeder bij elkaar opgeteld.

Belangrijk voor de stabiele groei is de terugkerende omzet. Deze komt in belangrijke mate voort uit de verhuur van camera's en de verkoop van steriele hoezen, in de Verenigde Staten verpakt als een Kit waar ook de contrast vloeistof bijzit. Belangrijke ziekenhuizen zijn de Kit van Quest Medical Imaging gaan gebruiken ten koste van de concurent. Hiermee hebben wij aangetoond binnen deze markt concurrerend te zijn en daarmee de basis gelegd tot verdere groei.

Goedkeuring, FDA & CE

We hebben geïnvesteerd in de medische goedkeuring van ons eigen medische camera-product voor zowel de Amerikaanse als de Europese markt (alle markten die de Europese CE markering accepteren). Deze stap was nodig om ons systeem niet alleen voor onderzoek, maar ook voor algemeen gebruik in te kunnen zetten. Dit heeft onze korte termijn omzet en winst (2014, 2015) onder druk gezet, maar draagt nu al bij aan onze omzetgroei voor de lange termijn.

omzet_ebit_grafiek_v1b

​Partners slimme contrastvloeistof

Slimme contrastvloeistoffen zijn vloeistoffen die zich hechten aan tumorcellen en daarmee de tumorcellen en eventuele uitzaaiingen zichtbaar maken voor onze camera’s.

Met diverse ontwikkelaars van slimme contrastvloeistoffen zijn samenwerkingen gestart. Hiervoor worden met het Quest camerasysteem de klinische trials uitgevoerd om tot medische goedkeuring te komen.

Onze verwachting is dat binnen 5 jaar voor iedere  operabele kankervorm een slimme contrastvloeistof beschikbaar is om gebruikt te worden in combinatie met onze camera.

Robotische chirurgie

Het aantal operaties dat per robot wordt uitgevoerd neemt toe. Wij zijn niet op deze markt actief met een eigen product, maar onze camera’s kunnen uitstekent worden geintegreerd in de robots van deze bedrijven. 

Zij krijgen daarmee toegang tot de markt van slimme contrastvloeistoffen, en onze partners van contrastvloeistoffen krijgen zo toegang tot de hoeveelheid operaties die per robot worden uitgevoerd.  Quest is hierbij de strategische connectie omdat de contrastvloeistof goedkeuring aan de camera is gekoppeld.

Momenteel vinden er besprekingen plaats om onze camera’s te integreren. Wij verwachten nog de eerste helft van 2019 te beginnen met deze integratie.

robotic-surgery-art

De huidige applicaties

Naast omzet voortkomend uit de contrastvloeistofsamenwerkingen, heeft zich een brede markt ontwikkeld voor toepassingen met al goedgekeurde fluorescente ‘normale’ contrastvloeistoffen voor oncologisch gebruik.

Quest
Bovenstaande kaart geeft aan waar we op dit moment installaties hebben staan. De omvang van de bollen geeft de concentratie van systemen weer.
groei_strategy

De groei zoals wij die hebben ingezet is onder te verdelen in een paar stappen die per stap een groeiversnelling opleveren en uit de volgende categorieën bestaan:


 1. Techniek & registratie

  Deze fase is in de basis voltooid. Uiteraard wordt de technologie voortdurend verbeterd en wordt gewerkt aan een volgende generatie van het medische systeem. De nadruk verschuift van hoofdzakelijk ontwikkeling naar meer verkoop en registratie in de ontbrekende landen.


 2. Systemen in het veld

  Uitbouw van ons distributienetwerk en een eigen Sales & Marketing organisatie is nu essentieel om een aanzienlijk deel van de bestaande markt te veroveren. In deze periode ronden wij ook de klinische trials af met onze contrastvloeistofpartners waar ook nog nieuwe partners aan worden toegevoegd daar nog niet voor iedere vorm van kanker een vloeistof ontwikkeld is.

  De omzet zal met name bestaan uit verhuur en verkoop van ons eigen medisch product. Een belangrijk deel van de inkomsten zal bestaan uit verkoop van disposables in de vorm van kits (verpakking waarin de te injecteren fluorescente stof zit en de steriele hoezen). In de Verenigde Staten zijn deze onlosmakelijk verbonden met het gebruik van ons eigen medisch product, de Quest Spectrum.


 3. Tumorverf (slimme contrastvloeistof) vanaf 2019 / 2020

  Het opgebouwde distributienetwerk kan nu gebruikt worden om ons eigen medisch product (Quest Spectrum Systemen) in combinatie met de slimme contrastvloeistof te verkopen. Wij ontvangen een percentage over de verkoop hiervan. De opgebouwde installaties bij ziekenhuizen maakt een snelle uitrol mogelijk voor de slimme contrastvloeistoffen.


 4. Intergratie in de operatiekamer

  'Image guided surgery’ zoals dat met onze eigen medische systemen wordt gerealiseerd, zal ook steeds verder geïntegreerd worden met beeldmateriaal dat preoperatief wordt verzameld. Mogelijkerwijs zal dit zover gaan dat de chirurgie op grond van deze informatie met precisierobots uitgevoerd kan worden. De impact van een operatie op de patiënt kan zo steeds verder worden teruggebracht.


 5. Nieuwe technologie

  Wij zijn partner in verschillende Europese Unie onderzoekstrajecten voor nieuwe technologie. Hiermee wordt de technologie van de toekomst ontwikkeld die ons concurrentievoordeel doet behouden. Deze nieuw ontwikkelde modules kunnen worden toegevoegd aan onze in de markt staande medische producten en geven de chirurg steeds meer ondersteunende informatie over het weefsel dat hij voor zich ziet.

Quest Banner MULTISPECTRAL PRISM1

Markt en branche

Quest is binnen de markten waarin zij actief is een kleine speler met veel groeipotentieel. Het betreft markten die vele miljarden groot zijn en bovendien sterk groeien.

De markt voor multispectrale - en hyperspectrale camera’s

De markt voor ‘imaging technology’ (fotonica) van multi- en hyperspectrale camera’s is wereldwijd $ 6,51 miljard groot in 2016. De verwachting is dat deze markt 10,9 % per jaar zal groeien tot $ 11,34 miljard in het jaar 2022.

Bron: globenewswire.com

 

Deze bedragen en percentages gelden voor alle sectoren in deze markt zoals hieronder is weergegeven:

 • Multi- en Hyperspectrale camera’s
 • Medische diagnostiek en Life Science
 • Remote sensing en observaties
 • Machine inspectie en optische sorteringen
 • Overige

In alle bovenstaande sectoren kunnen camera’s van Quest worden toegepast. 

DEMO trolley Quest met liftarm

Markt voor Endoscopie Systemen

Het medisch systeem van Quest Medical Imaging wordt zowel gebruikt voor open chirurgie als endoscopische chirurgie. Voor open chirurgie zijn geen objectieve cijfers beschikbaar daar deze markt relatief nieuw is.

 

De markt voor endoscopie systemen is wereldwijd $ 26,23 miljard groot in 2016. De verwachting is dat deze markt 6,2% per jaar zal groeien tot $ 35,36 miljard in 2021. Dit behelst het hele scala aan producten dat tijdens een endoscopische operatie wordt gebruikt, zoals een lichtbron, een trolley, de camera’s, beeldrecorders en laparoscopen.
Bron: Marketsandmarkets.com

Overzicht van nieuwe gevallen van kanker

Op grond van de meest recente wereldwijde cijfers (2012) is er sprake van ruim 14 miljoen nieuwe gevallen van kanker per jaar.
Bron: American Cancer Society.

 

Wij richten ons op de groep die te opereren is; Veelal in westerse landen zit of waar de gezondheidszorg voldoende ver is om met deze technieken te werken. Het aantal patiënten dat met één systeem behandeld kan worden zal naar onze inschatting op maximaal 200 liggen. Hiermee zal de omvang van onze markt op duizenden systemen uitkomen. 

Markt voor robotische chirurgie
De markt voor laparoscopische operaties door gebruik van robots is een stijgende markt. 
De markt voor robotisch geassisteerde laparoscopische operaties was in 2017 $56 miljard groot en groeit naar verwachting met 8.5% per jaar tot 98 miljard in 2024.
bron: https://www.alliedmarketresearch.com/surgical-robotics-market

Wij zijn niet actief op deze markt en hebben ook nog geen product voor deze markt. De markt begint voor ons wel belangrijk te worden door de omvang hiervan. Daarvoor zijn wij gaan zoeken naar een partner waarbij wij onze medische camera kunnen inbouwen. Dit kan interessant zijn voor bedrijven die medische robots aanbieden, die meteen toegang krijgen tot onze contrastvloeistofpartners. Ook onze contrastvloeistofpartners krijgen dan toegang tot deze markt. 

Wij zijn momenteel in gesprek met een bedrijf dat medische robots aanbiedt. Onze insteek is om nog in de eerste helft van 2019 samen te gaan werken aan integratie van onze technologie in de robot producten van onze partner. 
bewerking_chirurg_laparoscope

Concurrentie

Medisch camerasysteem Medical Imaging

Anastomose darm
 • Camera 1 laat het beeld zien dat de chirurg gewend is te zien (Afb. A).
 • Camera 2 maakt doorbloeding zichtbaar (Afb. C). Voor de chirurg is dit de on-zichtbare informatie. Deze informatie ligt in het ‘nabij infrarode’ (NIR) spectrum. Hierin kan tot 2 cm diep in weefsel gekeken worden.
 • Deze twee afbeeldingen worden samengevoegd (Afb. B) waardoor in dit geval duidelijk wordt dat waar de hechtingen zitten de doorbloeding niet goed is en er een lekkende darm kan ontstaan.

Wij hebben nog een 3e camera in dit systeem zodat het gewone kleurenplaatje getoond wordt. Vervolgens wordt daar de tumor overheen geprojecteerd. Deze moet worden weggehaald. En daar overheen worden de zenuwen geprojecteerd die juist gespaard moeten worden.

 

Quest Medical Imaging

Brengt als enige ter wereld meerdere NIR golflengten tegelijkertijd in beeld.
Uitbreiding van de huidige 3 sensoren naar 5: extra informatie voor de chirurg.
Eigen technologie gepatenteerd (pending). 

Systeem van de concurrentie

De concurrentie gebruikt een sensor die zowel voor het kleurenplaatje gebruikt wordt als voor de NIR beelden. Hiertoe moeten ze het licht snel laten switchen. Het resultaat is dat zij het NIR plaatje niet gelijk met het kleurenplaatje kunnen laten zien of dat er heel snel geswitcht wordt om de indruk van een overlay te geven.

Recente ontwikkelingen

Quest Photonic Devices B.V. ziet dat overnames en investeringen in de markt fluorescentie cameras en slimme vloeistoffen sterk toenemen. Een beursgenoteerde speler op het gebied van medische camera’s, Novadaq Technologies Inc., is per 1 september 2017 overgenomen door Stryker Corporation. Deze overname is het resultaat van een biedingsproces waarbij twee partijen zijn afgevallen. Hiermee toont de markt de relevantie van de technologie voor medische camera’s aan.

Recent (17 april 2018) is de overname van Visionsense door Medtronic bekend gemaakt voor 75 mln. (Globes)
Een andere speler, SurgVision BV, is overgenomen door Bracco Imaging S.p.A. Aangekondigd op 25 october 2017. (trademed)

Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in de bedrijven die de slimme contrastvloeistoffen ontwikkelen. Zo heeft Johnson & Johnson Innovation LLC in het laatste halfjaar van 2017 geinvesteerd in On Target Laboraties Inc, een aanbieder van slimme contrastvloeistoffen. Hiermee zullen zij onder andere de registratie van hun vloeistof voltooien voor eierstok kanker en longkanker.

Ook Avelas biosciences ook een aanbieder van slimme contrastvloeistoffen heeft aanvullende investeringen opgehaald voor het voltooien van hun registratie van hun vloeistof voor borstkanker. (Avelas)


Inmiddels zijn we met meerdere partijen in FDA goedkeuringsfase III beland. Dit is de laatste fase voordat een goedkeuring kan worden verkregen voor naar de markt gaan.  Als onderdeel hiervan zijn ook onderhandelingen gestart voor contracten om gezamenlijk naar de markt te gaan bij een verkregen goedkeuring, aangezien de contrastvloeistof in combinatie met onze camera wordt goedgekeurd. 

Ook op het gebied van robotische chirurgie vinden op dit moment gesprekken plaatst met partijen die Robots in de markt zetten.  Hierbij wordt onze camera ingebouwd in de robot. 

​Mijlpalen

quest

Partners

Hierbij een greep uit ons partnerbestand:
Quest

Management team

 

richard_meester

R.J.C. Meester.​ Hij is onze Chief Executive Officer en Chief Technology Officer. Hij heeft het bedrijf in 1998 opgericht en heeft een achtergrond in software, hardware en optica. Sinds de oprichting is hij verantwoordelijk voor de sturing aan de organisatie vanuit de functie als CEO. Hij heeft, naast technische ervaring, ervaring op het gebied van financieringen, management en business strategie. 

Feldman

D. Feldman. Hij is de Excecutive Vice President marketing en sales voor de Verenigde Staten sinds oktober 2018. De heer Feldman heeft meer dan 20 jaar ervaring in de marketing en sales van medische apparaten en is zowel werkzaam geweest bij startups (onder andere SurgiQuest, later overgenomen door Conmed) als beursgenoteerde bedrijven (zoals Mauna Kea). Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor ons.

rob_ngungu

R. Ngungu.​ Hij is de Chief Operating Officer voor de Verenigde Staten sinds 2013. De heer Ngungu heeft meer dan 20 jaar ervaring in management functies bij beursgenoteerde medische bedrijven. Zo heeft hij onder andere gewerkt bij Allergan, Orasure Technologies en Zila Biotechnology in de functies voor regulatory compliance (CE/FDA) en commercialisering. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor ons.

Quest

F. Wasielewski. Hij is directeur, Office France. Frederic werkte meer dan 15 jaar voor een bedrijf dat gamma detectoren verkoopt. Hij maakte hen marktleider. In deze periode heeft hij ook zijn netwerk opgebouwd en kent hij nu elke chirurg in Frankrijk die Sentinel Lymph Node Mapping doet. Nadat hij een detector voor fluorescentie had ontwikkeld die echter niet het beeld kon laten zien besloot Frederic voor Quest Medical Imaging te gaan werken om de chirurgen te kunnen bieden waar ze om vroegen. 

Van der Hoek

P. van der Hoek. Hij is Project Manager sinds 2014. De heer Van der Hoek heeft tussen 2000 en 2013 verschillende managementfuncties gehad bij Betronic Solutions B.V., een middelgroot engineering en elektronica en productie bedrijf. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor ons.

De Jonge

S. de Jonge. Hij is Engineering Manager. De heer De Jonge werkt sinds 2006 bij ons. Hij is in 2006 begonnen als software engineer en was medeverantwoordelijk voor de producten die zijn ontwikkeld. Sinds 2017 fungeert de heer De Jonge als Engineering Manager. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor ons.

Structuur 

organisatiestructuur_1h

Emissiedoel

De ontwikkeling van het Quest Spectrum Systeem, de registratie daarvan en de eerste marktintroductie is gefinancierd uit eigen middelen. Met de obligatie en uitgifte van certificaten hebben wij de eerste successen in de VS bij grote ziekenhuisketens bewezen. De markt accepteert ons business model en we kunnen de sales cycle verkorten door het pay per surgery model en de verhuur van systemen. 

Om ons plan verder uit te voeren hebben willen we meer investeren. Deze investeringen hebben met name betrekking op het uitbreiden van onze sales activiteiten en productie capaciteit.

tabellen_v1_besteding_gelden2

Belangrijkste risico's

Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het prospectus. In het prospectus worden deze nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit. Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze obligaties.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening Gratis
Geld storten Gratis
Inschrijfkosten emissie  1% éénmalig
Servicekosten  0,05% per maand* 
* Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.