17 februari 2022

Geachte obligatiehouders,

Als gebruikelijk een tussentijds halfjaarbericht van Felloo Beheer BV over de periode juli – dec. 2021 inclusief de vergelijkingscijfers van jan – jun 2021.

  1. Margeoverzicht: Felloo heeft wederom een “overscore” laten zien in haar marge doelstellingen over periode jul-dec. 2021 met een totaal van 3. 2 mln.
  2. OVERNAME: De overname van CST v.o.f. door Felloo draagt bij tot de extra marge over boekjaar 2021 en het klanten bestand (CST) is hiermee bij Felloo met > 125 uitgebreid.
  3. ICT FUND: Felloo heeft na het weg vallen van het ICT Fund inmiddels een alternatief in de markt gevonden nl. www.Cobafin.nl
  4. PERSONEEL:. Hier was in de vorige vergadering nog een vraag over met name over de aantal werknemers, fte en in of excl. stagiaires vandaar dat we onderstaande grafiek nog eens meenemen in dit overzicht. De grafiek geeft het aantal fte’s weer.
  5. CIJFERS: Recurring inkomsten vs kosten vs ebitda. Felloo is weer instaat geweest om een substantieel bedrag toe te voegen aan haar recurring business model, zie onderstaande grafiek. Felloo heeft daarnaast de kosten verlaagd. Gemiddelde looptijd recurring contracten 44 mnd.
  6. Outlook: De outlook (lees de te behalen marge) voor 2022 zal gelijk zijn aan 2021. De orderportefeuille is rijkelijk gevuld. En met de kennis van nu is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze niet zal worden gehaald.

Klik hier voor het volledige bericht.