DG press HoldinG

8% obligatielening

DG press HoldinG Obligatie
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligatie DG press HoldinG


Uitgevende instelling DG press HoldinG B.V.
Lening  € 934.000 / 934 obligaties 
Nominale waarde  € 1.000 
Rente 8% per jaar
Coupon € 6,67 per maand
Betaalbaar op  Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand​
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgiftedatum 11 maart 2015
Aflossingsdatum  10 maart 2020 
Zekerheden Geen