Wagamama

9, 25 % obligatielening

Leendoel

Kaizen BV zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken voor verwerven van het volledig belang in Noodlebar Benelux en financiering van de nieuwe vestiging in Rotterdam.

Cijfers

Alle restaurants van Noodlebar Benelux zijn winstgevend. De geconsolideerde omzet 2015 bedraagt € 9,1 miljoen met een winst van € 508.000 voor belasting. De verwachte omzetgroei voor 2016 en 2017 bedraagt ongeveer 23% en de geprognotiseerde kasstroom bedraagt € 1,5 miljoen en € 2,0 miljoen. Kijk voor meer informatie in het Informatiememorandum.

Voor meer informatie over Wagamama ga naar de website.

Wilt u een aanbod doen?

Aanbod

Wilt u meer informatie?  Bekijkt u dan hier de prospectus en meer informatie:

Bekijk de effecten:

Effecten
Terug naar boven