Tarieven ​​Burton

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%
Servicekosten Jaarlijks 0,6%*
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis

* Tarieven geldend voor nieuwe emissies vanaf 1 september 2016 bij obligaties en (certificaten van) cumulatief preferente aandelen.

Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

Servicekosten

Voor het aanhouden van certificaten van cumulatief preferente aandelen in uw NPEX-rekening betaalt u jaarlijks servicekosten van 0,6%. Deze kosten betaalt u zolang u de certificaten bij NPEX heeft.

De servicekosten worden berekend over de nominale waarde van de certificaten. Hierdoor maakt het voor de hoogte van de servicekosten niet uit of deze jaarlijks, maandelijks of per kwartaal worden ingehouden.

De verrekening van de servicekosten vindt jaarlijks plaats met de dividenduitkering.

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met dividendbelasting tegen een tarief van 15%. Burton International B.V. zal de Nederlandse dividendbelasting die moet worden ingehouden op de uitgekeerde dividenden namens de certificaathouder inhouden en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst.

Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting worden verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Voor de toepassing van de dividendregels adviseren wij u om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Rekenvoorbeeld

De prijs voor één certificaat van cumulatief preferente aandeel is € 1.000. U betaalt éénmalig 1% emissiekosten om in te schrijven.
Als u één certificaat koopt dan betaalt u € 1.000 + € 10 inschrijfkosten = € 1.010.

U betaalt jaarlijks 0,6% servicekosten om certificaten aan te houden. Deze kosten betaalt u zolang u de certificaten bij NPEX heeft.
De servicekosten worden in mindering gebracht op het dividend dat u (mogelijk) jaarlijks ontvangt.
Bij één certificaat betaalt u jaarlijks 0,6% x € 1.000 = € 6 aan servicekosten.
De (mogelijke) jaarlijkse dividenduitkering bedraagt bruto € 70.
Bij één certificaat ontvangt u € 70 – € 6 = € 64.