Privacyverklaring en cookiebeleid NPEX

Belangrijke informatie

Omdat wij belangrijke persoonsgegevens verwerken, is gegevensbescherming van onze beleggers, relaties en andere bezoekers van onze website altijd een belangrijk onderdeel geweest van hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan en hoe wij onze processen inrichten. U kunt hier meer over lezen in onze privacyverklaring

Privacy en persoonsgegevens

 • Wat zijn persoonsgegevens?

 • Waarom verzamelt NPEX persoonsgegevens?

 • Slaat NPEX telefoongesprekken op?

 • Hoe gaat NPEX met mijn persoonsgegevens om?

 • Op welke gronden verwerkt NPEX gegevens?

 • Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

​Cookies

 • Wat zijn cookies?

 • Waarom gebruikt NPEX cookies?

 • Welke soort cookies gebruikt NPEX?

 • Hoe lang geef ik toestemming voor cookies?

 • Deelt NPEX mijn gegevens uit cookies met andere partijen?

 • Kan ik cookies weigeren?