Xillio

​8% obligatielening

Xillio logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

header

Specificaties obligatie Xillio Nederland

Uitgevende instelling Xillio Nederland B.V.
Lening  € 2.499.000 / 2.499 obligaties 
Nominale waarde
€ ​1.000
Rente 8% per jaar 
Coupon € 6,67 per maand 
Betaalbaar op  Binnen 5 dagen  na de 5e  van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar   
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgifte datum  5 april 2017 
Aflossingsdatum  5 april 2022
Zekerheden Geen 
Tarieven  Klik hier 

€ 1.500.000
€ 1.500.000
0:00 / 0:00

Quote Rikkert Engels

Dagelijks komen er binnen ondernemingen wereldwijd grote hoeveelheden data bij. Denk aan rapporten, Excel bestanden, ontwerpen, brieven, contracten, video’s, beeldmateriaal etc. Deze informatie moet zo worden opgeslagen dat het goed vindbaar is voor medewerkers. Ook bij een verhuizing van het ene opslagsysteem naar het andere opslagsysteem, moet de informatie vindbaar blijven. In een wereld waar kennis en informatie in grote hoeveelheden exponentieel groeit, is dit een enorme uitdaging. Xillio biedt een unieke oplossing om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Xillio
winstgevend quote

Xillio Nederland B.V.

Xillio is gespecialiseerd in content migraties en integraties. Wij leveren migratiediensten sinds 2004 en wij ontwikkelen en verkopen (licenties) integratiesoftware. 
Migratie boxes

1. Migratiediensten:

Het migreren van informatie is vergelijkbaar met een verhuizing. Een verhuizing is succesvol als alle spullen uit de oude woning op de juiste plek in de nieuwe woning terecht komen. Zo werkt het ook met migraties van informatie. Voor ondernemingen of instellingen is overstappen van het ene naar het andere platform een grote operatie met veel valkuilen. Het is namelijk bijzonder ingewikkeld om de informatie van het ene platform goed te synchroniseren en te harmoniseren met het andere. Wij hebben daar slimme methodes en software voor ontwikkeld, waardoor het toch mogelijk is om systemen met elkaar te laten praten en informatie over te zetten. Ook zorgen wij ervoor dat de informatie, tijdens een verhuizing, wordt opgeschoond. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van dubbele bestanden. Wij ​worden door grote organisaties wereldwijd benaderd worden om te helpen met een (vastgelopen) verhuisproject.  

Koppelingen

Informatie kan worden opgeslagen in heel veel verschillende typen informatie opslagsystemen. Veruit de meeste systemen hebben wij al een keer verhuisd en wij hebben daarvoor specifieke koppelingen gebouwd. Wij hebben waarschijnlijk de grootste collectie koppelingen naar informatie opslagsystemen ter wereld. 

taregt-migration
integrate

2. Integratie software

Om informatie eenvoudig terug te vinden, zou het ideaal zijn als alle informatie, die binnen een organisatie aanwezig is, op één opslagsysteem staat. Maar net zoals uw privéfoto’s ook op meerdere apparaten en applicaties aanwezig zijn, zo is belangrijke bedrijfsinformatie vaak verspreid opgeslagen over verschillende opslagsystemen. Om die reden hebben wij onze integratiesoftware ontwikkeld. Deze integratiesoftware zorgt ervoor dat gebruikers vanuit één bron een link kunnen leggen met informatie die is opgeslagen op een andere bron. Hiervoor gebruiken wij de koppelingen die we bij onze migraties al hebben ontwikkeld. Onze integratiesoftware zorgt ervoor dat alle systemen met elkaar kunnen communiceren door gebruik te maken van één uniform informatiemodel (wij noemen dat een Unified Data Model) en één verzamelpunt. 

Infographic NL

Software en diensten

Ons aanbod is tweeledig. Ten eerste leveren wij migratie- en integratiediensten en -software aan eindklanten. Daarnaast bieden wij onze integratiesoftware als OEM-offering aan andere softwarebedrijven. Dit houdt in dat andere softwarebedrijven onze software inbouwen in hun oplossing (zie ‘Markt en branche’ voor meer informatie).

Klanten

Wij worden door de markt gezien als leider in complexe migraties. Wij hebben wereldwijd heel veel grote complexe content migraties uitgevoerd. In Nederland onder andere bij Rijksoverheid, ABN AMRO, Canon, DSM, KVK, PWN, Phillips en Delta Lloyd. Maar ook internationaal bij klanten als Alitalia, Merck, Willis, Nestle, Barclays, AIG, Metlife, Harvard en nog veel meer. Deze internationale klanten bellen ons omdat er lokaal geen partij aanwezig is die de tools en de expertise hebben om de complexe migraties uit te voeren.

Xillio

​Partners

We werken al jaren samen met een aantal grote consultancy-organisaties, zoals Capgemini. Verder zijn er diverse kleinere organisaties met wie wij samenwerken, zoals Migrato, KBenP en OPEN.satisfaction.

​Unieke ‘edge

Wij geloven heel sterk dat je om een écht werkende oplossing te bouwen, je minimaal 10 jaar met de voeten in de modder moet hebben gestaan. Goede software ontwikkelaars kunnen worden ingehuurd, maar het specificeren van de juiste functionaliteiten waar de klant echt behoefte aan heeft, vereist 10 jaar ervaring. Dankzij onze ervaring zijn we in staat gebleken om migratiesoftware te specificeren en te ontwikkelen waar klanten van over de hele wereld behoefte aan hebben. We zijn in staat gebleken om een revolutionair nieuw concept neer te zetten (het Unified Data Model) en zagen jaren geleden reeds de trend aankomen dat migreren zou gaan veranderen in migreren en integreren.

Xillio
gartner 50% quote

Markt en branche

Gartner, één van de belangrijkste analisten in de markt geeft in een rapport eind 2016 aan dat het hebben van één informatieopslagsysteem niet reëel is en dat organisaties moeten nadenken over hoe zij de informatie afkomstig uit meerdere systemen aan gebruikers gaan aanbieden. Integratie van informatie opslagsystemen is dé oplossing.

 

De markt waarin Xillio Nederland B.V. opereert, heet Enterprise Content Management (ECM). Deze markt is wereldwijd in 2016 $ 28,1 miljard groot en zal in 2021 groeien naar $ 66,27 miljard (Bron: MarketsandMarkets).

 

Sinds het rapport van Gartner is de vraag naar onze migratiediensten en integratiesoftware sterk toegenomen. Dit komt omdat:

  1. Organisaties steeds meer vragen naar oplossingen die zowel kunnen migreren als integreren;
  2. Grote leveranciers van opslagsystemen (bv. Dropbox, Box, Microsoft, Google, IBM, OpenText, SDL, M-files en Alfresco) met spoed op deze markttrend moeten inspelen. Deze organisaties hebben vaak geen koppelingen met de systemen van hun concurrenten. Vaak ontbreekt het hen ook aan de kennis en tijd om deze koppelingen (connectoren) zelf te ontwikkelen.
klanten Xillio

Groei

Xillio is sinds de oprichting ​in 2004 altijd winstgevend geweest. Door de gespecialiseerde dienstverlening en de uitstekende reputatie in de markt, zijn wij altijd in staat geweest om zeer goede marges op onze dienstverlening te realiseren. De afgelopen 3 jaar hebben we een financiële strategie gevoerd om maximaal te investeren in de integratiesoftware, maar met behoud van een positief resultaat.

omzet groei quote

De afgelopen 3 jaar is de omzet gegroeid met 63% van € 1.424.314 naar € 2.321.800 in 2016. In dezelfde periode zijn de kosten van de migratiedienstverlening juist gedaald van € 1.033.329 in 2015 naar € 974.314 in 2016. Dit door efficiëntere dienstverlening, een hogere softwarecomponent in de projectprijs en door hogere uurtarieven. 

 

De onderliggende winstgevendheid van de migratiedienstverlening is daardoor verder gestegen in 2016 naar 53% t.o.v. 47% in 2015 en een al zeer gezonde 36% in 2014. Een zeer positieve ontwikkeling.

 

Deze winsten zijn geïnvesteerd in de ontwikkeling van de integratiesoftware. Door toegenomen omzet en winstgevendheid vertonen deze investeringen een gelijke trend. Deze zijn gestegen naar € 1.082.751 in 2016 t.o.v. € 833.292 in 2015 en € 390.591 in 2014.

grafieken

​Mijlpalen

Eind 2013 werd besloten om de transitie in te zetten van puur dienstverlener met gebruik van eigen software naar dienstverlener en software geschikt voor derden. Sindsdien gaat het hard. De software werd robuuster gemaakt, connectoren gestandaardiseerd en eind 2015 werd het Unified Data Model bedacht.

Unified Data Model
Een revolutionair concept. Het zorgt ervoor dat verschillende informatiesystemen “onder water” dezelfde "taal spreken". Een essentiële stap om de informatiesilo’s bij organisaties op te lossen. In 2016 hebben we dit in alle facetten van de software ingebouwd. De respons hierop is overweldigend, met name die vanuit Silicon Valley.

San Francisco
Begin 2017 hebben we daarom een kantoor geopend in San Francisco. Nu bekende analisten de noodzaak van een geïntegreerd informatielandschap benadrukken, zit het tij daar ook mee. De connectoren zijn naar verschillende systemen gemigreerd. We hebben de mogelijkheid om deze systemen met elkaar te laten "praten" en we kunnen deze informatie beschikbaar maken. Het doel hiervan is het beschikbaar maken van informatie voor klantprocessen om klanten van organisaties een betere ervaring en dienstverlening te kunnen geven. 

Structuur

Tijdlijn
Organogram

Ondernemers

 

Xillio

Rikkert Engels, CEO en oprichter, een entrepreneur in hart en nieren. Heeft Xillio in 2004 opgericht en heeft 17 jaar ervaring in de Enterprise Content Management industrie. Studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen.

Jana Korusova

Jana Kortusova, CFO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, waarvan het merendeel bij ABN AMRO en Wood&Co. Heeft haar MBA gehaald op TSM Business school Netherlands.

Sjoerd Alkema

Sjoerd Alkema, Manager Migratie Services, is verantwoordelijk voor onze Professional Services afdeling. Deze afdeling implementeert onze software en diensten bij onze klanten. Hij heeft ervaring als consultant en als productmanager bij o.a. Capgemini.

Ernst van Rheenen

Ernst van Rheenen, CTO, is verantwoordelijk voor de product roadmap en architectuur van zowel de migratie- als integratiesoftware. Wordt zowel in binnen- als buitenland gevraagd als migratie expert bij complexe projecten. 

Marc Glomb

Marc Glomb, V​P Business Development, is werkzaam in San Francisco. Hij heeft eerder gewerkt als VP Business Development voor Entropysoft. Entropysoft is in 2012 verkocht aan Salesforce. Entropysoft leverde een soortgelijk product met een identiek business model als Xillio.

Xillio
Xillio

Leendoel

Door de sterk toegenomen vraag van zowel eindklanten als softwarebedrijven uit Silicon Valley moeten wij onze investeringen versneld uitvoeren en hebben we meer zuurstof nodig.

Tientallen tot honderden sales medewerkers bij grote softwareleveranciers uit Silicon Valley willen mogelijk onze integratiesoftware mee verkopen als onderdeel van hun oplossing. Sterker nog, wij hebben reeds de eerste contracten getekend met meerdere partijen om een samenwerking in deze vorm te onderzoeken.

​Om aan de toenemende vraag van de markt te kunnen voldoen, zijn additionele investeringen nodig in productontwikkeling, product management, support, marketing en sales.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat ​Xillio Nederland B.V. geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen we u naar het prospectus