WakaWaka

WakaWaka
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Live Interactief interview WakaWaka

Datum: woensdag, 25 april 2018
Tijd: 20:00 uur Duur: 01:15 uur

NPEX organiseert een live interactief interview met WAKAWAKA! 

 

Op veler verzoek kunt u nu ook vanuit huis deelnemen aan een beleggersbijeenkomst.

Woensdagavond 25 april organiseert NPEX voor het eerst een interactief online interview!
In deze eerste editie komt WakaWaka aan bod, wat kunt u verwachten?

  • - Maurits Groen en Camille van Gestel founders van WakaWaka worden geïnterviewd over het creëren van social impact, duurzaamheid en de groei van WakaWaka
  • - Als eerste B-corporation in Europa naar de beurs; Wat is een B Corporation, en waarom is deze beursgang zo belangrijk
  • - Mark van Etten(NPEX) stelt de vragen, en zal kort ingaan op de rol van NPEX in de kapitaalmarkt voor beleggers en middelgrote ondernemingen
Ook uw vragen kunnen aan bod komen en zullen live beantwoord worden! Onder de deelnemers zal een WAKAWAKA Power10 en een Solar Panel worden verloot.

0:00 / 0:00

Share the sun

WakaWaka Holding B.V. is een social enterprise die onder andere power banks en (zak)lampen op zonne-energie levert. Zowel in westerse markten als in off-grid gebieden zoals bijvoorbeeld rurale gebieden in Afrika.

Mensen doen steeds meer met mobiele apparaten en deze hebben steeds meer stroom ‘on-the-go’ nodig. Tegelijkertijd zijn er wereldwijd nog altijd ruim een miljard mensen zonder stroom: zij leven “off-grid”. WakaWaka Holding B.V. heeft een oplossing voor beide problemen: kwalitatieve consumentenelectronica voor zowel de actieve buitenmens als voor mensen die leven zonder (betrouwbare) toegang tot elektriciteit. In de afgelopen 5 jaar heeft WakaWaka Holding B.V. ruim 1,3 miljoen mensen van licht voorzien.

WakaWaka
WakaWaka
Een investering in WakaWaka Holding B.V. is dus ook een investering met een sociale return on investment. 
infographic

​WakaWaka

WakaWaka betekent ‘Schitterend Licht’ in het Swahili en dat is wat WakaWaka Holding B.V. levert met behulp van lampen en telefoon opladers op zonne-energie. De recent uitgebreide portfolio bedient zowel de actieve outdoor consument alsook de mensen die geen of nauwelijks toegang hebben tot elektriciteit. 

 

De missie van WakaWaka Holding B.V. is: 

WakaWaka
WakaWaka Holding B.V. is met de WakaWaka Light begonnen om de circa 1,2 miljard mensen die afhankelijk zijn van gevaarlijke en dure kerosine lampen ​of kaarsen te voorzien van een duurzaam en veilig alternatief. Om dit te bereiken verkoopt WakaWaka Holding B.V. haar producten ook in westerse markten. Daar geldt dat voor elke aankoop WakaWaka Holding B.V. belooft om iemand in de nog donkere gebieden in de wereld aan licht te helpen, WakaWaka Holding B.V. noemt dit Share the Sun. Door onder andere deze belofte, de donaties die zijn gedaan aan mensen in nood en door de verkoop van WakaWaka producten heeft WakaWaka Holding B.V. sinds 2012 tot en met december 2017, wereldwijd ruim 1,3 miljoen mensen van licht voorzien. 

Worldmap

Worldmap

Succesfactoren: duurzaam, sociaal en hoge kwaliteit 

WakaWaka Holding B.V. biedt in off-grid gebieden dezelfde producten ​aan als die ze aanbiedt aan westerse consumenten. Mensen in off-grid gebieden verdienen minder dan $2 per dag. Iedereen heeft recht op een kwalitatief goed product vindt WakaWaka Holding B.V. 

 

De efficiency van printplaat in een aantal van de WakaWaka producten is daarnaast hoog. Het Fraunhofer Institut (www.fraunhofer.de) heeft in 2013 een systeemefficiëntie gemeten van 95%. Dat betekent dat van de printplaat 5% van de energie verloren gaat. Deze hoge systeemefficiëntie komt door het gebruik van Sunboost chip van Intivation B.V.

 

Daarnaast maakt WakaWaka Holding B.V. gebruik van een zeer efficiënt zonnepaneel. De efficiëntie wordt gemeten in termen van omzetten van beschikbaar zonlicht in energie. Gemiddeld kan een zonnepaneel ergens tussen de 15% en 20% van het beschikbare zonlicht omzetten in elektriciteit. Het zonnepaneel van WakaWaka zet 22% zonlicht om in elektriciteit. 

WakaWaka Peru
WakaWaka

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is noodzakelijk om een sociaal doel te bereiken. In het geval van WakaWaka: 1,2 miljard mensen van licht voorzien. De maatschappelijke waarde die daarmee wordt bereikt is het hoofddoel van WakaWaka. 

 

Het hebben van licht voor gezinnen die momenteel nog in het donker leven ‘s avonds, heeft verstrekkende gevolgen. Onafhankelijk onderzoek van de Wereldbank heeft aangetoond dat slagingspercentages van scholieren binnen een jaar omhoogschieten van circa 50% naar 100% wanneer scholieren ‘s avonds goed en veilig licht hebben. Gezinnen hebben gemiddeld 3 uur per avond extra licht met solar verlichting ten opzichte van de situatie met bijvoorbeeld kerosine lampen. Naast een besparing op de kosten voor fossiele brandstoffen, leidt dit tot meer arbeidsproductiviteit en ‘livelihood’. (bron: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2011/02/08/in-sudan-where-there-is-power-there-is-development)

WakaWaka
WakaWaka
B-Corps

B Corporation

WakaWaka is sinds 2014 een B-certified bedrijf. Dat betekent dat WakaWaka Holding B.V. is gescreend door het onafhankelijk B-lab. WakaWaka Holding B.V. is geëvalueerd op impact op het milieu, werknemers, klanten en stakeholders.

 

WakaWaka Holding B.V. heeft een bovengemiddelde score gekregen van 159 uit 200. Dat is in de eerste plaats omdat de producten op zonne-energie een oplossing zijn voor een sociaal alsmede een milieuaspect. Daarnaast is WakaWaka Holding B.V. met haar producten in staat om bij klanten het bewustzijn over de mondiale klimaat uitdaging te creëren. 

 

In 2017 stond WakaWaka Holding B.V. in de top 10 van de volgende B-Corp lijsten : 

Best for the World overall

Best for Community 

Best for Customers 

Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN)

WakaWaka draagt direct en indirect bij aan 14 van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Dat zijn doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn geformuleerd om een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en om een vooruitzicht te bieden aan iedereen als onderdeel van een nieuwe agenda op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling.

(bron http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)

 

SDGs_logos
SDGs

SDG 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Primair richt WakaWaka zich op SDG Goal 7: “Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.” Dit heeft zich vertaald in de purpose van WakaWaka: “Safe, Sustainable Solar for All”. Het hebben van ‘modern energy’ en daarmee ook het hebben van licht ‘s avonds, heeft verstrekkende positieve gevolgen en heeft impact op andere SDGs. Daarnaast past de werkwijze van WakaWaka goed binnen de kaders van de Sustainable Development Goals.

SDGs

SDG 4 Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning. 

Door de beschikbaarheid tot licht, kunnen kinderen ‘s avonds huiswerk maken. Onderzoek van de Wereldbank uit 2009 heeft aangetoond dat school resultaten sterk verbeteren wanneer scholieren hun huiswerk kunnen maken met “solar-verlichting" (zoals een WakaWaka) in plaats van dure, gevaarlijke en giftige kerosine lampen. 

SDGs

SDG 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. 

De kerosine lampen en ook kaarsen die veelal gebruikt worden door mensen die geen of onbetrouwbaar toegang tot het elektriciteitsnetwerk hebben, zijn levensgevaarlijk. Dagelijks overlijden er honderden mensen als gevolg van ongelukken en een veelvoud hiervan loopt brandwonden op. De dampen van kerosine lampen zijn giftig en dragen bij aan longziektes. Solar lampen van WakaWaka ter vervanging van de die kerosinelampen hebben een positief effect op de gezondheid.

SDGs

SDG 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts. 

De voornaamste reden dat de oprichters met WakaWaka zijn begonnen is om een oplossing te leveren voor een deel van het klimaat probleem. WakaWaka zet haar communicatiemiddelen en community in om de problematiek rondom “klimaat disruptie” onder de aandacht te brengen en mensen te bewegen om actie te ondernemen. WakaWakas dragen daarnaast direct bij aan de vermindering van CO2 uitstoot door kerosine lampen.

Groei

In 2013 is WakaWaka begonnen met de distributie van WakaWaka producten in Rwanda met een eigen kantoor. Mede als gevolg van de investeringen die hiermee gepaard zijn gegaan is WakaWaka in 2017 nog niet (opnieuw) winstgevend. Afgelopen jaar groeide de onderneming met een omzet van circa €5 miljoen zo’n 40% ten opzichte van 2016. Het aantal winkels waar de producten verkrijgbaar zijn, groeide sterk van 160 vorig jaar naar momenteel ruim 600 winkels. Voor 2018 wordt voorzien dat deze groei doorzet. Er zal meer geïnvesteerd worden in productontwikkeling en marketing in markten waar ​WakaWaka van start ​is gegaan.​

WakaWaka
WakaWaka
WakaWaka
In januari 2018 heeft WakaWaka een samenwerking aangekondigd met d.light. Gestart in 2007 is dit bedrijf inmiddels de marktleider op het gebied van “off-grid electrificatie”. De samenwerking zal zich richten op het realiseren van economies of scale en het delen van netwerken waardoor er uiteindelijk meer verkocht kan worden en meer impact gerealiseerd kan worden en WakaWaka daardoor sneller haar impact doelstellingen denkt te kunnen realiseren.
timelineWakaWaka2

Markt

WakaWaka begeeft zich voornamelijk op twee verschillende markten: 

wakawaka

De westerse markt voor back-up power.
Dit gaat om back-up power (energieopslag) in ontwikkelde, westerse landen (met name Europa, Noord Amerika en Australië). In deze markt hebben mensen steeds meer mobiele elektronische apparaten zoals telefoons die constant (onderweg) vragen om de mogelijkheid om de batterij op te laden. Met de WakaWaka Power+ (een power bank die je kan opladen op zonne-energie òf aan het reguliere elektriciteitsnetwerk) laad je bijvoorbeeld je mobiele telefoon op.

WakaWaka

De markt voor het uitbreiden van elektriciteitsopwekking (elektrificatie) in off-grid gebieden (met name Afrika en Azië).
In die gebieden hebben mensen geen of nauwelijks toegang tot elektriciteit en zijn afhankelijk van kerosine lampen en kaarsen. WakaWaka Holding B.V. wil mensen in deze gebieden een duurzame oplossing bieden voor de primaire energiebehoefte om bijvoorbeeld te kunnen lezen en kinderen op een gezonde manier hun huiswerk kunnen maken. 


De westerse markt voor back-up power

In westerse markten, met name Europa en Noord Amerika, blijft de vraag naar energie stijgen, vooral de vraag naar energie voor mobiele apparaten. Dat komt bijvoorbeeld door het stijgende gebruik van mobiele telefoons en de toename van batterij capaciteit. De wereldwijde vraag naar back-up power in de vorm van een power bank stijgt daarmee ook. In 2015 was de marktomvang $6,7 miljard wereldwijd. De wereldwijde markt voor power banks wordt vanaf 2018 verwacht te groeien met minimaal 23% per jaar. Deze markt wordt verwacht een omvang te bereiken van ruim $29 miljard in 2022.  (bron: https://www.alliedmarketresearch.com/power-bank-market)

 

sales per kanaal

Markt voor elektrificatie in off-grid gebieden

De markt voor off-grid elektrificatie in voornamelijk Afrika en Azië omvat 1,2 miljard mensen. Nog eens een extra miljard mensen in deze gebieden hebben wel aansluiting op een elektriciteitsnetwerk, maar dit netwerk is onbetrouwbaar (bijvoorbeeld meerdere dagen per week stroomuitval). Hoewel er wereldwijd hard wordt gewerkt aan het aanleggen van en uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk met kabels, is dit in veel gebieden niet rendabel. Dat komt door de lange afstanden. Of dat komt doordat mensen te weinig inkomen hebben om een elektriciteitsrekening te kunnen betalen. In Afrika zal het aantal mensen zonder stroom zelfs toenemen, omdat de bevolkingsgroei sneller gaat dan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk (bron: https://climatepolitics.wordpress.com/2017/06/27/africas-growing-off-grid-population-the-final-frontier-for-rural-electrification/ ). In Azië neemt de elektrificatie toe en hebben steeds meer mensen toegang tot het elektriciteitsnetwerk (bron: Off-Grid Solar Market Trend Report 2016, Bloomberg, GOGLA, pag. 6). De jaarlijkse verkopen van solar producten worden verwacht te stijgen van 13 miljoen units in 2015 tot 55 miljoen units in 2020 (bron: Off-Grid Solar Market Trend Report 2016, Bloomberg, GOGLA, pag. 78). Dit gaat om producten die variëren van hele lage capaciteiten van 0.3 Watt tot solar home systems van meer dan 100 Watt. De grootste volumes worden verkocht ​in pico solar producten, zogenaamde kleine producten tot 10 Watt. Hier vallen de WakaWaka producten ook onder. Wanneer mensen toegang hebben tot elektriciteit, groeit hun besteedbaar inkomen aanzienlijk. Daarmee stijgt ook de vraag naar elektrische apparatuur.

WakaWaka

Belangrijke klanten

Momenteel zijn onze producten online verkrijgbaar en in ruim 600 winkels in 40 landen waaronder Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten en sinds kort ook Australië, Chili en zelfs Japan.
Klanten WakaWaka

Management

Management WakaWaka

Structuur van het bedrijf na emissie

WakaWaka
Stichting Administratiekantoor WAKAWAKA is de uitgevende instelling van de certificaten van aandelen.

Besteding van middelen

gebruik van opbrengst2

Belangrijkste risico's

Aan de certificaten zijn risico’s verbonden. Deze certificaten zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het Prospectus. In het Prospectus worden deze nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit. Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze certificaten van aandelen.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening Gratis
Geld storten Gratis
Inschrijfkosten emissie  1% éénmalig