Annexum Super Winkel Fonds N.V.

Beleggingsfonds

Logo SWF
Menu

Super Winkel Fonds: beleg in een gespreide supermarktportefeuille

Met 23 solitaire supermarkten en 7 supermarkten in 6 wijkwinkelcentra is het Super Winkel Fonds van Annexum één van de grootste supermarktfondsen toegankelijk voor de particuliere belegger.

 • Verwacht gemiddeld direct beleggingsrendement 10,3%*
 • Verwacht gemiddeld contant rendement 8,1%*
 • Uitkering 2 keer per jaar
  * gemiddeld enkelvoudig rendement over 5 jaar
 
Kaart

Waarom Super Winkel Fonds?

Track record

Het Super Winkel Fonds van Annexum heeft een historie vanaf 2008 met een stabiel direct beleggingsresultaat.

Hoge bezettingsgraad

De bezettingsgraad is circa 99%, met huurders als Albert Heijn, Plus, Jumbo, Aldi en Dirk.

AH logo
Plus Logo
Logo Jumbo
Logo Aldi
266px-Lidl_logo

Gunstige bankfinancieirng

Financiering van € 92,7 miljoen tegen een gemiddelde gewogen rente van 1,89% per jaar. De resterende rentevaste periode is 4 jaar.

Verwacht rendement

Verwacht gemiddeld direct beleggingsrendement 10,3% en verwacht gemiddeld contant rendement 8,1%.

Spreiding

Risicospreiding met 30 supermarkten verspreid over heel Nederland.

71,2% huuropbrengst uit supermarkten

Een huuropbrengst van ca. € 11,2 miljoen, waarvan 71,2% uit supermarkten.

Super Winkel Fonds - kenmerken


Vastgoedportefeuille
 • 30 supermarkten met een totale vloeroppervlakte van meer dan 67.000 m2
 • Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten 5,6 jaar
 • Waarde vastgoed per 1 juni 2017 € 148,2 miljoen, huur opbrengst ca. € 11,2 miljoen
 • Bezettingsgraad ca. 99%

Financiële gegevens

 • Financiering per 1 juni 2016 € 92,7 miljoen
 • Gemiddelde gewogen rente 1,89% per jaar, resterende rentevaste periode 4 jaar met een verlengingsoptie voor de lening van 2 jaar
 • Loan to Value 62,6%

Wat zijn de risico's wanneer u belegt in het Super Winkel Fonds N.V.?

Algemene risico’s verbonden aan beleggen in een vastgoed beleggingsinstelling: het marktrisico, het risico met betrekking tot de beperkte verhandelbaarheid van de certificaten, risico met betrekking tot de vergunningsvereisten NPEX, risico stockdividend, rendementsrisico, financierings- en renterisico, verhuur- en leegstandsrisico, fiscaal risico, inflatierisico en risico’s samenhangend met de beheerder.

De voornaamste risico’s die beleggen in Super Winkel Fonds specifiek met zich brengt: risico op verkleining verzorgingsgebied supermarkt, verminderde concurrentie vraagzijde verhuurmarkt door consolidatie supermarktbranche, risico ongeschiktheid portfolio door schaalvergroting en het risico dat de certificaten beperkt verhandelbaar zijn en Super Winkel Fonds niet verplicht is tot het inkopen van certificaten.

Een uitgebreide beschrijving van de risico’s is te vinden in het prospectus.

Over Annexum

Annexum is de grootste niet-beursgenoteerde aanbieder van beleggingsfondsen in Nederland en is gespecialiseerd in het structureren, plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere en institutionele markt. Wij bestaan sinds 2000 en hebben inmiddels een portfolio van € 0,8 miljard onder beheer. 

Daarnaast is Annexum een voortrekker in het transparant maken van beleggingsproducten voor de particuliere belegger. De producten van Annexum omvatten zowel kantoren, winkels als woningen maar ook bijzondere producten als Dutch Microfund en het nieuwe verhuurconcept FlexOffiZ.