​Quest

logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties ​certificaten van aandelen ​B Quest

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices
Totale uitgifte  € 3.499.989,04 / 263.752 certificaten
Minimale uitgifte  € 999.987,39 / 75.357 certificaten
Greenshoe (zie prospectus) € 499.987,06 / 37.678 bestaande certificaten* 
Nominale waarde  € 0,01
Emissieprijs € 13,27 per certificaat
Deelname minimaal  € 1.327 / 100 certificaten
Emissiekosten 1% eenmalig
​Einde inschrijving
Donderdag 5 juli 2018, 17:00 uur**
Prospectus  ​Klik hier
Informatiedocument  Klik hier 
Tarieven Klik hier
* Certificaten van bestaande aandelen B zijn beschikbaar indien de vraag groter is dan het aanbod van 263.752 certificaten.
**
 Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn.
quest

Specificaties obligaties​ Quest

Uitgevende instelling Quest Photonic Devices B.V.
Lening  € 2.499.000 / 2.499 obligaties 
Nominale waarde
€ ​1.000
Rente 8% per jaar 
Coupon € 6,​67 per maand 
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 8ste van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgifte datum  8 mei 2017 
Aflossingsdatum 8 mei 2022 
Zekerheden ​Geen
Tarieven  Klik hier

€ 1.500.000
€ 1.500.000