​Image Building

Image Building
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Obligaties

Specificaties ​obligatie Image Building

Uitgevende instelling Image Building Holding B.V.
Lening  € 2.500.000 /​ 2.500 obligaties
Nominale waarde  € ​1.000
Rente ​7% per jaar
Coupon € ​​5,84 per maand
Betaaldatum coupon
Binnen 5 werkdagen na de 20ste van elke maand 
Looptijd Maximaal​ 5 jaar 
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Vervroegde sluitingsdatum ​14 december 2017
Uitgifte datum 20 december 2017
Aflossingsdatum 20 december 2022
Zekerheden Geen
Tarieven Klik hier