HyGear Holding

Impact investering
logoHyGear
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

0:00 / 0:00

Waterstof wordt gezien als de brandstof voor de toekomst. Auto’s zullen worden uitgerust met brandstofcellen die waterstof omzetten in elektrisch vermogen zonder uitstoot van schadelijke emissies. Daarmee zijn de voordelen gelijk aan die van een elektrische auto maar doordat je waterstof gewoon kunt tanken, is het probleem van lange laadtijden opgelost.

Waterstof is echter niet vrij voorhanden. Tot nu toe wordt het meestal centraal geproduceerd en in trailers vervoerd over de weg. Deze methode is inefficiënt doordat er maar een beperkte hoeveelheid gas in een trailer kan. Om rijden op waterstof mogelijk te maken zal het dus lokaal, op het tankstation moeten worden geproduceerd.

Waterstof is op dit moment één van de meest gebruikte industriële procesgassen. In de industrie van bijvoorbeeld vlakglas, staal of halfgeleiders bestaat hetzelfde probleem. De aanvoer van waterstof is inefficiënt en daardoor duur.

HyGear levert industriële procesgassen aan industriële eindgebruikers met een innovatieve en duurzame methode van productie op locatie.

HyGear

HyGear

Wij leveren industriële gassen zoals waterstof, stikstof en zuurstof aan industriële eindgebruikers met een innovatieve methode van productie op locatie. Onze producten HyGEN, N.GEN en O.GEN zorgen ervoor dat transport van gassen tot een minimum beperkt blijft en daarmee bieden we zowel kostenvoordeel als emissiereductie aan de eindgebruiker. 

We zijn een nieuw kantoor aan het bouwen in Arnhem waar we alle bedrijfsfuncties integreren. Van de ontwikkeling, tot de fabricage en het op afstand besturen van onze installaties.
datasheet 2017

Groei

Ooit zijn we begonnen vanuit de visie dat waterstof de brandstof voor de toekomst is en dat er dan waterstof op het tankstation moet worden geproduceerd. Al vroeg in ons bestaan hebben we de stap gemaakt naar de bestaande industrie waar de producten voor on-site productie een inherent voordeel bieden.

timeline

In 2013 hebben we de productportefeuille uitgebreid met stikstof en zuurstof en in 2014 hebben we ons verdienmodel aangepast. Tot die tijd leverden we vooral installaties op projectbasis. We realiseerden ons dat we sneller konden groeien als we de investering barrière weg zouden nemen en gas als dienst aan te bieden.

Onderstaande kaart geeft aan waar we op dit moment installaties hebben staan. De omvang van de bollen geeft de concentratie van systemen.

Worldmap

De strategische keuzes in 2013 en 2014 hebben de omzet en winstgevendheid tijdelijk onder druk gezet. Dit is een logisch gevolg van het zelf investeren in installaties. De korte termijn winst neemt af maar de lange termijn kasstromen zijn stabieler.

History

Dat het model werkt blijkt uit de voorlopige resultaten voor 2016. De omzet en winstgevendheid zijn weer op niveau en we zijn klaar voor verdere groei.

HyREC

De HyREC is een innovatief systeem voor gas recycling. Fabrikanten van bijvoorbeeld glas of staal kunnen hiermee een belangrijk deel van hun waterstof en stikstof terugwinnen en dus geld besparen en de milieu-impact van hun proces verminderen.

HyGEN

Markt

De wereldmarkt voor industriële gassen is op dit moment $ 53 miljard en groeit met zo’n 8% per jaar. De belangrijkste gassen zijn waterstof, stikstof en zuurstof zoals weergegeven in ​de tabel hieronder.
World Industrial Gas Demand

Binnen deze markt is waterstof het belangrijkste gas in termen van omzet en groei. Naar verwachting zal dit de komende tien jaar verder toenemen als de waterstofeconomie zijn intrede gaat doen. Waterstof wordt immers gezien als de voertuigbrandstof van de toekomst omdat er daarmee geen lokale schadelijke emissies ontstaan, terwijl het probleem van beperkte actieradius, zoals dat bestaat bij batterijvoertuigen, wordt opgelost.

 

Wereldwijd is Zuidoost-Azië de belangrijkste markt. Zowel in omvang als in procentuele groei. Europa en Noord Amerika zijn eveneens significante markten maar deze stagneren al jaren.

 

HyGear Groep heeft technologie beschikbaar voor lokale productie van de drie belangrijkste industriële gassen. In de praktijk is deze technologie echter niet aantrekkelijk voor een belangrijk deel van de markt. Dit komt omdat  het gebruik groot genoeg is voor andere oplossingen zoals distributie via pijpleidingen of vloeibaar gas transport. Deze gebruikers vinden we terug in staalfabricage, chemische industrie en de petroleumindustrie.

Naar schatting is de omvang van het benaderbaar segment ongeveer $ 14 miljard per jaar met een gemiddelde groei van 6,2% [Bron: Freedonia World Industrial Gases Report 2010]. Een indicatieve verdeling over relevante segmenten is weergegeven in onderstaande figuur.

HyGear

Concurrentie

Voor elke aanbieding van industrieel gas wordt geconcurreerd met de bestaande leveranciers van industriële gassen. Deze bedrijven leveren vrijwel allemaal middels de bestaande waardeketen van centrale productie en vervoer over de weg.

 

De industriële gasleveranciers hebben geen directe reden om hun productiemethodes te wijzigen omdat de investeringen in de centrale productiecapaciteit en de trailers vaak al gedaan zijn. Het is dus zaak deze capaciteit optimaal te benutten. De prijsstructuur ligt daarmee vast. Naar schatting (en afhankelijk van de lokale omstandigheden wereldwijd) kost het tanken van een kubieke meter waterstof ongeveer € 0,23 en het vervoer ervan € 0,20 per 100 km enkele reisafstand. Daarboven komen dan nog de kosten voor lokale opslag bij de eindgebruiker, afschrijving en investering in de trailer en andere posten die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Een eindgebruiker die zich op 100 km van een bron bevindt kan dus nooit minder betalen dan de variabele kosten van € 0,50 per m3 waterstof.

 

Met onze HyGEN technologie kunnen we waterstof op locatie produceren voor € 0,20 per kubieke meter. Dit is lager dan de productiekosten van de grote fabrieken doordat we het gas niet hoeven te comprimeren voor vervoer over de weg.

 

Binnen het segment van lokale productie van waterstof hebben we op dit moment vier concurrenten. Dit zijn Air Products (VS), Nuvera (VS), Osaka Gas (Japan) en MKK (Japan). Air Products is de enige die haar systemen inzet om gas te verkopen. De rest levert installaties op projectbasis. 

​Belangrijkste klanten

customer references

“Capturing innovative solutions among our suppliers is part of our World Class Purchasing key strategies. HyGear has developed an innovative cost-effective hydrogen production solution we could benefit worldwide.”

Mr. ​Daniel Pacheco, Industrial Gases Purchasing Manager, Saint Gobain

Management team

HyGear

Ir. M. (Marinus) van Driel MBA, ‘Chief Executive Officer’ en eindverantwoordelijk voor de door HyGear Groep gedreven onderneming(en), met speciale focus op financiën en business development.

HyGear

Ir. N. (Niels) Lanser MBA, ‘Director of Marketing and Sales’, verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten.

HyGear

Ir. B. (Boudewijn) Creemers, ‘Directors of Operations’ en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, van productontwikkeling tot fabricage.

HyGear

Dr. E. (Ellart) de Wit, ‘Chief Technical Officer’ en verantwoordelijk voor alle technologieontwikkeling en aansturing van project managers in R&D.

Structuur van het bedrijf

De aandeelhoudersstructuur van de HyGear Groep laat zich als volgt weergegeven:

shareholders structure

Green Vision Holding B.V. (HyGear Holding) zal het kapitaal beschikbaar stellen aan HyGear Technology and Services B.V. Deze laatste is de werkmaatschappij die investeert in de installaties en onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. HyGear B.V. is verantwoordelijk voor de bouw van installaties, HyGear Fuel Cell Systems houdt zich bezig met productontwikkeling en HyGear Asia is het lokale bedrijf in Singapore en verantwoordelijk voor alle activiteiten in Zuidoost-Azië.

 

OostNL is de regionale investeringsmaatschappij voor Gelderland en Overijssel die in 2005 geïnvesteerd heeft in HyGear Holding om de eerste groei te financieren.

 

DRL Resource Management en SDI Technology Ventures zijn holding bedrijven van de CEO en oprichter van het bedrijf, Marinus van Driel.

 

Abengoa is een Spaanse multinational met een breed scala aan activiteiten op het gebied van duurzame energie. Zij heeft in 2008 in HyGear Holding geïnvesteerd in verband met het potentieel van haar technologie voor de waterstofeconomie.

HyGear