HyGear

logoHyGear
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Waterstof wordt gezien als de brandstof voor de toekomst. Auto’s zullen worden uitgerust met brandstofcellen die waterstof omzetten in elektrisch vermogen zonder uitstoot van schadelijke emissies. Daarmee zijn de voordelen gelijk aan die van een elektrische auto maar doordat je waterstof gewoon kunt tanken, is het probleem van lange laadtijden opgelost.

Waterstof is echter niet vrij voorhanden. Tot nu toe wordt het meestal centraal geproduceerd en in trailers vervoerd over de weg. Deze methode is inefficiënt doordat er maar een beperkte hoeveelheid gas in een trailer kan. Om rijden op waterstof mogelijk te maken zal het dus lokaal, op het tankstation moeten worden geproduceerd.

Waterstof is op dit moment één van de meest gebruikte industriële procesgassen. In de industrie van bijvoorbeeld vlakglas, staal of halfgeleiders bestaat hetzelfde probleem. De aanvoer van waterstof is inefficiënt en daardoor duur.

HyGear levert industriële procesgassen aan industriële eindgebruikers met een innovatieve en duurzame methode van productie op locatie.

HyGear

HyGear

Wij leveren industriële gassen zoals waterstof, stikstof en zuurstof aan industriële eindgebruikers met een innovatieve methode van productie op locatie. Onze producten Hy.GEN, N.GEN en O.GEN zorgen ervoor dat transport van gassen tot een minimum beperkt blijft en daarmee bieden we zowel kostenvoordeel als emissiereductie aan de eindgebruiker. 

HyGear
HyGear

Groei

Ooit zijn we begonnen vanuit de visie dat waterstof de brandstof voor de toekomst is en dat er dan waterstof op het tankstation moet worden geproduceerd. Al vroeg in ons bestaan hebben we de stap gemaakt naar de bestaande industrie waar de producten voor on-site productie een inherent voordeel bieden.

timeline

In 2013 hebben we de productportefeuille uitgebreid met stikstof en zuurstof en in 2014 hebben we ons verdienmodel aangepast. Tot die tijd leverden we vooral installaties op projectbasis. We realiseerden ons dat we sneller konden groeien als we de investering barrière weg zouden nemen en gas als dienst aan te bieden.

Dit vergt investeringen. We moeten immers installaties bouwen om bij de klant neer te zetten en zorgen dat we altijd back-up kunnen leveren met eigen trailers. Daarom hebben we in 2017 een aantal belangrijke stappen gemaakt:

 

  • We hebben een obligatielening uitgeschreven en geplaatst op NPEX. Hiermee hebben we installaties gefinancierd die op dit moment 24 uur per dag waterstof produceren bij industriële gebruikers als Philips en Saint Gobain in kritische toepassingen
  • We hebben aandelen gecertificeerd en geplaatst op NPEX om onder andere aandeelhouder Abengoa uit te kopen en een investering te doen in een eigen waterstoffabriek in Arnhem. En trailers om onze klanten van back-up te voorzien.

En het model bleek te werken. We hebben 10 nieuwe Hy.GEN installaties verscheept waarmee we de “install base” hebben uitgebreid met 33%. We hebben onze winstgevendheid verhoogd met een EBITDA groei van meer dan 60% tot € 1.285.000 ten opzichte van een jaar eerder. En misschien wel het belangrijkste, we blijven een toenemende interesse waarnemen uit de industrie voor onze milieubesparende technologie.

HYGEAR_datasheet_2016-2017-02-02
Onderstaande kaart geeft aan waar we op dit moment installaties hebben staan. De omvang van de bollen geeft de concentratie van systemen.
HYGEAR_Worldmap_2018

Bestedingsdoel voor de obligatie

In 2018 zien we de vraag naar onze technologieen verder toenemen. Met name in de vorm van het Pay-per-Use model. We hebben inmiddels weer 7 nieuwe Hy.GEN installaties in aanbouw en drie Hy.REC systemen, waarvan een Hy.RECmix voor de glasindustrie. Daarnaast onderzoeken we de uitbreiding van de nieuwe waterstoffabriek in Arnhem naar grotere capaciteit en de plaatsing van een nieuwe waterstoffabriek in Singapore of Maleisië

 

Om deze contracten te financieren gaan we een deel van ons eigen vermogen inzetten en hebben we besloten een nieuwe obligatie aan te gaan bieden aan NPEX beleggers.

Met het geld dat we lenen via de obligaties zullen we investeren in

  • Installaties die we bij eindgebruikers zullen plaatsen in 2018 en 2019
  • Een deel van een waterstoffabriek financieren in Singapore of Maleisië

Markten

De wereldmarkt voor industriële gassen is op dit moment US$ 53 miljard en groeit met zo’n 8% per jaar. De belangrijkste gassen zijn waterstof, stikstof en zuurstof zoals weergegeven in onderstaande tabel.
World industrial gas

Binnen deze markt is waterstof het belangrijkste gas in termen van omzet en groei. Naar verwachting zal dit de komende tien jaar verder toenemen als de waterstofeconomie zijn intrede gaat doen. Waterstof wordt immers gezien als de voertuigbrandstof van de toekomst omdat er daarmee geen lokale schadelijke emissies ontstaan, terwijl het probleem van beperkte actieradius, zoals dat bestaat bij batterijvoertuigen, wordt opgelost.

 

Wereldwijd is Zuidoost-Azië de belangrijkste markt. Zowel in omvang als in procentuele groei. Europa en Noord Amerika zijn eveneens significante markten maar deze stagneren al jaren.

 

HyGear Groep heeft technologie beschikbaar voor lokale productie van de drie belangrijkste industriële gassen. In de praktijk is deze technologie echter niet aantrekkelijk voor een belangrijk deel van de markt. Dit komt omdat  het gebruik groot genoeg is voor andere oplossingen zoals distributie via pijpleidingen of vloeibaar gas transport. Deze gebruikers vinden we terug in staalfabricage, chemische industrie en de petroleumindustrie.

Naar schatting is de omvang van het benaderbaar segment ongeveer US$ 14 miljard per jaar met een gemiddelde groei van 6,2% [Bron: Freedonia World Industrial Gases Report 2010]. Een indicatieve verdeling over relevante segmenten is weergegeven in onderstaande figuur.

HyGear

Concurrentie

Voor elke aanbieding van industrieel gas wordt geconcurreerd met de bestaande leveranciers van industriële gassen. Deze bedrijven leveren vrijwel allemaal middels de bestaande waardeketen van centrale productie en vervoer over de weg.

 

De industriële gasleveranciers hebben geen directe reden om hun productiemethodes te wijzigen omdat de investeringen in de centrale productiecapaciteit en de trailers vaak al gedaan zijn. Het is dus zaak deze capaciteit optimaal te benutten. De prijsstructuur ligt daarmee vast. Naar schatting (en afhankelijk van de lokale omstandigheden wereldwijd) kost het tanken van een kubieke meter waterstof ongeveer € 0,23 en het vervoer ervan € 0,20 per 100 km enkele reisafstand. Daarboven komen dan nog de kosten voor lokale opslag bij de eindgebruiker, afschrijving en investering in de trailer en andere posten die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Een eindgebruiker die zich op 100 km van een bron bevindt kan dus nooit minder betalen dan de variabele kosten van € 0,50 per m3 waterstof.

 

Met onze Hy.GEN technologie kunnen we waterstof op locatie produceren voor EUR 0,20 per kubieke meter. Dit is lager dan de productiekosten van de grote fabrieken doordat we het gas niet hoeven te comprimeren voor vervoer over de weg.

 

Binnen het segment van lokale productie van waterstof hebben we op dit moment vier concurrenten. Dit zijn Air Products (VS), Nuvera (VS), Osaka Gas (Japan) en MKK (Japan). Air Products is de enige die haar systemen inzet om gas te verkopen. De rest levert installaties op projectbasis. 

​Belangrijkste klanten

customer references

Management team

Het management team bestaat uit vier personen. Van links naar rechts op onderstaande foto:

  • Dr. E. (Ellart) de Wit, ‘Chief Technical Officer’ en verantwoordelijk voor alle technologieontwikkeling en aansturing van project managers in R&D
  • Ir. B. (Boudewijn) Creemers, ‘Directors of Operations’ en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf, van productontwikkeling tot fabricage
  • Ir. N. (Niels) Lanser MBA, ‘Director of Marketing and Sales’, verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten
  • Ir. M. (Marinus) van Driel MBA, ‘Chief Executive Officer’ en eindverantwoordelijk voor de door HyGear Groep gedreven onderneming(en), met speciale focus op financiën en business development.
Management HyGear

Structuur van het bedrijf

De aandeelhoudersstructuur van de HyGear Groep laat zich als volgt weergegeven:

HyGear

Green Vision Holding B.V. is de uitgevende instantie voor de obligatie. Zij zal het kapitaal beschikbaar stellen aan HyGear Technology and Services B.V. Deze laatste is de werkmaatschappij die investeert in de installaties en onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. HyGear B.V. is verantwoordelijk voor de bouw van installaties, HyGear Operations is verantwoordelijk voor het bedrijven van de installaties bij de eindgebruiker en HyGear Fuel Cell Systems houdt zich bezig met productontwikkeling. HyGear Asia is het lokale bedrijf in Singapore en verantwoordelijk voor alle activiteiten in Zuidoost-Azië.

 

Oost NL is de investeringsmaatschappij van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland nv. Een regionale ontwikkelingsmaatschappij die in 2005 geïnvesteerd heeft in HyGear Holding om de eerste groei te financieren.

 

DRL Resource Management en SDI Technology Ventures zijn holding bedrijven van de CEO en oprichter van het bedrijf, Marinus van Driel.

STAK HyGear is de Stichting Administratiekantoor die de belangen vertegenwoordigd van de certificaathouders op NPEX.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt is dat Green Vision Holding B.V. (HyGear) geen geld meer heeft om de lening terug te betalen of de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien de marktomstandigheden wijzigen of er technologische tegenslagen zijn waardoor de plannen voor de toekomst niet kunnen worden gerealiseerd. In het prospectus, de aanvulling op het prospectus en het informatiedocument is een volledig overzicht van risico’s opgenomen.

HyGear HQ

Tarieven obligatie lening II

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

NPEX-rekening Gratis
Geld storten Gratis
Inschrijfkosten emissie  1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*
* Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.
​7​,75%