DD Property Fund N.V. 

​Open end beleggingsfonds

DoubleDividend
Menu

Profiel

DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. DDPF heeft een absolute rendementsdoelstelling en een lange termijn beleggingshorizon en streeft naar een netto totaal rendement van 5% - 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn en een consistent, licht groeiend dividend.

DDPF wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel rendement en maatschappelijk rendement in de overtuiging dat een integrale analyse van financiële- en duurzaamheidsaspecten een positieve bijdrage levert aan het rendement en risicoprofiel van de aandelenportefeuille.  Dit vertaalt zich in een aandelenportefeuille met kwaliteits- vastgoedondernemingen. Daarnaast ziet DDPF het nadrukkelijk als haar fiduciaire plicht de belangen van haar aandeelhouders actief te vertegenwoordigen bij haar beleggingen.

DDPF kent twee aandelenklassen; DD Property Fund klasse A met een jaarlijkse managementvergoeding van 1,2% voor de particuliere belegger en DD Property Fund klasse B met een jaarlijkse managementvergoeding van 0,7% voor de institutionele belegger (minimale inleg is 250.000 euro).

Kenmerken:

  • Portefeuille met genoteerde kwaliteitsvastgoedondernemingen met focus op Europa
  • Een consistent (halfjaarlijks), licht groeiend dividend
  • Dagelijks verhandelbaar (open-end structuur)
  • Beheerd door een onafhankelijke fondsmanager
  • Volledig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. is specialist op het gebied van duurzaam beleggen. DoubleDividend is beheerder van beleggingsfondsen en biedt vermogensbeheer op maat aan. DoubleDividend belegt met de overtuiging dat duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille.

DoubleDividend Management B.V. is ondernemend en onafhankelijk. Ondernemend omdat wij een partnership zijn en zelf ondernemen. Onafhankelijk omdat wij geen onderdeel uitmaken van een grote bank of financieel concern. DoubleDividend Management B.V. is ook een betrokken belegger.

DoubleDividend Management B.V. heeft een Wft (Wet op het financieel toezicht) -vergunning. Hiermee zijn de beleidsbepalers van DoubleDividend Management B.V. getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid.

Voor meer informatie zie de website van DoubleDividend.