Bouman Industries

5,8% ​obligatielening

Bouman logo industries
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligatie Bouman

 

Uitgevende instelling  Bouman Industries B.V.
Lening  € 2.490.000 / 2.490 obligaties
Nominale waarde  € 1.000
Rente 5,8% per jaar
Coupon € 4,84 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand
Looptijd Maximaal 6 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum
10 augustus 2016
Aflossingsdatum  10 augustus 20​22
Zekerheden Ja (zie prospectus)
0:00 / 0:00

Bouman is een Nederlandse toeleverancier voor de maakindustrie die al meer dan 65 jaar bestaat. Zij ontwikkelt en verkoopt eigen innovatieve producten en oplossingen die zijn gericht op duurzaamheid en een schoner milieu. Wereldwijd is er veel potentie, veelal in Azië. In China zijn verschillende ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend die de voornemens voor de verkoop van machines van Bouman vastleggen.
Bouman Industries
Bouman Industries

Ondernemer

Wilco van Wijck
Wilco van Wijck (Directeur, bestuurder) is daarnaast betrokken als bestuurslid bij Stichting Topsport en is bestuurder en eigenaar bij De Vijzel B.V..

Robert den Hartog (Directeur, bestuurder) is daarnaast betrokken als bestuurder en gedeeltelijk eigenaar bij Nivoba Holding B.V., Europa Leasing B.V. en SKB Beheer B.V. Deze bedrijven zijn complementair aan onze activiteiten. 

Onderneming

De activiteiten van de groep bestaan voornamelijk uit twee onderdelen:
1. Toeleverancier voor de Nederlandse en Duitse (hoogtechnologische) maakindustrie;
2. Ontwikkelen en verkopen van eigen duurzame producten en oplossingen (‘turning waste into profit’) wereldwijd. 

Branche, positionering &
concurrentieanalyse

 • Nederlandse maakindustrie
  De waarde van de industriële productie in Nederland steeg tot ruim € 300 miljard vorig jaar. De Nederlandse industrie levert de grootste bijdrage aan de Nederlandse export; van elke euro export komt bijna 60 cent voor rekening van de industrie. Er is sprake van € 63 miljard uitbesteding aan andere sectoren in Nederland. Industrie is daarmee een belangrijke werkgever en aanjager van de Nederlandse bestedingen en herstel van de Nederlandse economie.

  Machinefabriek Bouman onderscheidt zich door de positionering als totaalleverancier; engineeren, produceren en te installeren.

 • Duurzaamheid en schoon milieu
  Steeds toenemende CO2 uitstoot vormt de belangrijkste oorzaak voor het opwarmen van de aarde, met gevolgen voor het milieu. Bouman ontwikkelt producten voor de recycling van CO2 die wereldwijd toepasbaar zijn.

 • Waterschaarste en milieuvervuiling
  Door de snelle industrialisering en intensieve landbouw in opkomende economieën dreigt het vuile water de volksgezondheid in gevaar te brengen, de sociale en economische ontwikkeling af te remmen en een tekort aan schoon water te creëren. Bouman ontwikkelt producten voor het zuiveren van vervuild rivierwater, afvalwater en ander vervuild water, die mobiel en wereldwijd toepasbaar zijn voor diverse sectoren.

Doelgroepen

Bouman richt zich op de chemische industrie, voedingsindustrie, farmaceutische industrie en de milieu en energie sector. Deze industrieën veranderen snel en laten een sterke ontwikkeling zien. De focus voor de toekomst zal op de grotere turnkey projecten komen te liggen.


Structuur

Bouman Industries B.V., uitgevende instelling, is een houdstermaatschappij zonder activiteiten. De onderneming staat aan het hoofd van de volgende 100% dochterondernemingen: Bouman Industrial Supplier Group B.V., High Tech Machining Twente B.V., Machinefabriek Bouman B.V., Bouman Proces Technologie B.V., Centri Tech Separations Twente B.V., Bouman Engineering B.V., Bouman Industrial Services B.V. en Bouman Property B.V.

Bouman Industries


De aandelen van Bouman Industries B.V. zijn verdeeld over W.J. Beheer B.V. (25%), Advies, Beheer- en Beleggingsmaatschappij Rojuma II B.V. (25%) en MKB Participatiefonds II B.V. (50%).

Klanten

Bouman Industries

Bijzondere prestaties

 •  Bouman Proces Technologie B.V. is in 2016 genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100;
 •  Centri Tech Separations Twente B.V. genomineerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2015;
 •  Succesvolle oplevering in 2015 van de eerste CO2 recycling / CO2 mineralisatie installatie bij
  afvalverwerker Twence.

Leendoel

Het bedrijf zal naast een deel aflossing van bestaande financiering zoveel mogelijk aanwenden als groeikapitaal voor de verkoop van haar duurzame producten en oplossingen.

Risico


Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Bouman geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen we u naar het prospectus

Zekerheden
 • Garantievermogen
  De uitgevende instelling heeft per 31/12/2015 een garantievermogen van ruim € 1.500.000. Het garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen plus achtergestelde leningen van de aandeelhouders. Het garantievermogen betekent niet dat u garantie heeft voor de terugbetaling van uw obligaties.

 • Pandrecht
  Eerste pandrecht op alle aandelen (van de 100% dochtermaatschappij van de uitgevende instelling) als zekerheid voor volledige terugbetaling van de rente en de obligaties.

 • Niet-achtergestelde lening
  De obligaties zijn niet achtergesteld ten opzichte van andere leningen. Dat betekent dat u dus niet later dan andere personen uw geld en de rente krijgt.

 • Niet-ontrekkingsverklaring
  De uitgevende instelling keert geen dividend uit aan haar aandeelhouders totdat de obligaties volledig zijn afgelost. Hierdoor kunnen er geen winstuitkeringen aan de aandeelhouders plaatsvinden en blijven alle middelen beschikbaar voor rentebetalingen en terugbetaling van leningen, waaronder deze obligatielening.