NPEX Ondernemersfonds

Menu

NPEX Ondernemersfonds

Het NPEX Ondernemersfonds is op initiatief van Pensioenfonds ABP op 1 juli 2015 van start gegaan met een initieel commitment van € 25.000.000. Het fonds wordt beheerd door een NIBC groepsvennootschap. NPEX Ondernemersfonds zal alleen investeren in obligaties die nieuw ​worden geplaatst op NPEX.

Hoe werkt het?

Bij elke plaatsing van obligaties op NPEX, beoordeelt de fondsbeheerder van het NPEX Ondernemersfonds zelfstandig op basis van haar eigen analyse en criteria of het fonds wil beleggen in een deel van een nieuwe plaatsing. Dit kan tot 25% van de maximale daadwerkelijke uitgifte en met een minimum van € 250.000.

Ondernemers die een plaatsing van een achtergestelde obligatie op NPEX overwegen kunnen zich op de reguliere wijze melden bij NPEX. Het NPEX Ondernemersfonds is niet betrokken bij het beoordelingsproces dat voorafgaat aan een plaatsing op NPEX, dit gebeurt door NPEX zelf.

ABP en NIBC hopen dat het NPEX Ondernemersfonds een positieve bijdrage kan leveren aan financiering van het ​mkb.