MTF-vergunning

Menu

AFM verleent NPEX MTF-vergunning

• NPEX verkrijgt MTF-vergunning, eerste op basis van MiFID II
• Aandelen en obligaties voortaan in bewaring bij Euroclear Nederland
• NPEX verbreedt basis beleggers en hervat handel

 
04-04-2018Wij zijn verheugd en trots u te kunnen berichten dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan NPEX, als eerste in Nederland op basis van MiFID II, een MTF-vergunning heeft verleend. NPEX voldoet daarmee aan de strenge MiFID II vereisten en is daarmee klaar voor verdere groei. 

 Wij begrijpen dat uw geduld op de proef is gesteld en bedanken u voor uw vertrouwen. 
Naast het verkrijgen van de MTF-vergunning is NPEX ook een aangesloten instelling bij Euroclear Nederland geworden. Dit betekent dat de effecten die NPEX als aangesloten instelling voor u bewaart, wettelijk beschermd zijn en daarmee de best mogelijke bescherming voor u biedt. 

Met het verkrijgen van de MTF-vergunning zal de secundaire handel vanaf donderdag 12 april 2018 weer van start gaan (reguliere handelsmoment donderdag 12.00 uur). Vanaf maandag 9 april 2018 kunt u weer orders inleggen. De belangrijkste wijzigingen voor u als belegger zijn:

• U dient een kennis- en ervaringstoets af te leggen om te kunnen beleggen via NPEX;
• U kunt tot twee dagen van tevoren een nieuwe verkooporder inleggen voor het volgende handelsmoment; 
• Als u een aankoop wilt doen, dient u 100% van het transactiebedrag, inclusief de kosten, op uw NPEX-rekening beschikbaar te hebben, zodat NPEX een mogelijke transactie op dezelfde donderdag kan afwikkelen (T+0);
• Als u een bod onder de vraagprijs wilt accepteren, dan kunt u dat binnen 24 uur na aflopen van de biedtermijn via uw online NPEX-rekening doen;
• NPEX heeft een nieuw reglement welke is aangepast aan MiFID II. Deze is vanaf woensdag 4 april 2018, 12:00 uur beschikbaar op de NPEX-website.

Afgelopen jaar heeft NPEX een record van € 32 miljoen aan emissies weten te plaatsen. Desalniettemin heeft het uitblijven van de MTF-vergunning een impact gehad op het aantal emissies waarvan een aantal zijn doorgeschoven. Nu NPEX de MTF-vergunning heeft zullen een aantal emissies alsnog doorgang vinden. NPEX heeft op dit moment een pijplijn van bedrijven die komend kwartaal aandelen en obligaties willen uitgeven voor meer dan € 20 miljoen. NPEX verwacht naast het NPEX Ondernemersfonds ook nieuwe institutionele beleggers aan te sluiten, die onder gelijke voorwaarden als u investeren in middelgrote ondernemingen.

Naast de huidige openstaande emissies van Bouman Industries en HyGear zullen wij u ook de komende periode nieuwe emissies onder de aandacht brengen. Mocht u vragen hebben dan zullen wij u op de gebruikelijke wijze graag te woord staan, telefonisch op nummer 070 - 385 15 30 en per mail via info@npex.nl. 

Met vriendelijke groet,

Alan van Griethuysen
Adriaan Hendrikse
Directie NPEX

Update aanvraag MTF-vergunning

20-03-2018 - De directie van NPEX is momenteel in afwachting van een besluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over toekenning van de zogeheten MTF-vergunning, waardoor certificaten van aandelen en obligaties weer kunnen worden verhandeld via het NPEX-platform, waar de secundaire handel sinds 18 november 2017 is opgeschort.

De aanvraag van de uitbreiding van de vergunning is gebaseerd op nieuwe Europese regelgeving (MiFID II) welke 3 januari 2018 is geëffectueerd. Het gaat om een zorgvuldig beoordelingsproces dat vanwege de nieuwe wettelijke normen en regels meer tijd in beslag neemt dan beoogd. 

In de afgelopen maanden waren de contacten tussen NPEX en AFM constructief en gericht op hervatten van de handel op het NPEX-platform.

NPEX, hét platform voor groeifinanciering van Nederland, heeft de afgelopen vier jaar voor middelgrote bedrijven voor € 55,6 miljoen aan obligaties en aandelen succesvol bij beleggers geplaatst.

De laatste uitgiftes betreffen obligaties van Image Building, gespecialiseerd in mobiele buitenreclame (o.a. bekend van de Trotters), Xillio, specialist op het gebied van contentmigratie en integratie van grote bedrijfsplatformen en Oceandiva, actief in mobiele evenementen. 

Nieuwe emissies gaan gewoon door. Binnenkort kunnen beleggers inschrijven op obligaties en certificaten van aandelen van drie verschillende bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en techniek.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de NPEX Service Desk: 
Tel.: 070-385 15 30 op werkdagen van 9:00 uur -17:00 uur, of per e-mail via info@npex.nl.

NPEX handelssystematiek

15-11-2017Zoals​ in het voorgaand bericht is aangegeven zal NPEX per 18 november 2017 stoppen met het huidige handelssysteem. Het handelssysteem en de vergunning van NPEX is zoals aangegeven niet meer toereikend voor het toegenomen aantal beleggers en de wijzigingen in wet- en regelgeving.

De opschorting zal, zoals het er nu naar uitziet, maar voor een beperkte periode zijn en alleen gelden voor de verhandeling van effecten. Inmiddels heeft NPEX systeemaanpassingen doorgevoerd en de benodigde aanvraag voor een uitbreiding van haar bestaande vergunning gedaan bij de toezichthouder (de AFM). 

Zodra de AFM de uitbreiding van de vergunning heeft goedgekeurd, is secundaire handel weer mogelijk. Helaas is niet concreter aan te geven per wanneer deze uitbreiding van de vergunning zal worden goedgekeurd.

NPEX zal in de tussentijd wel door blijven gaan met haar belangrijkste activiteit: het via haar platform uitgeven van effecten van Euro 1 – 5 miljoen van middelgrote ondernemingen aan haar cliënten. Een markt die verder groeit en voorziet in een behoefte van ondernemers en beleggers.

Opschorting secundaire handel NPEX

19-09-2017 - Het aantal bedrijven dat via NPEX succesvol gebruik heeft gemaakt van groeifinanciering laat de afgelopen jaren een zeer sterke stijging zien. In de eerste helft van 2017 is door NPEX-beleggers voor een bedrag van maar liefst EUR 23,5 miljoen geïnvesteerd in ambitieuze MKB-bedrijven.

 

De verwachting is dat deze groei verder zal doorzetten. Dit heeft echter gevolgen voor de handelssystematiek van NPEX.

 

Groei proposities

Per 1 oktober 2017 wijzigt een deel van de regelgeving. Bedrijven kunnen aan het publiek obligaties en certificaten van aandelen uitgeven tot een bedrag van EUR 5 miljoen zonder een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus. Wel zal een voorgeschreven informatiedocument bij de AFM moeten worden gedeponeerd. Onze verwachting is dat dit zal leiden tot een verdere toename van het aantal bedrijven dat financiering zoekt.

 

Wij verwachten daarom dat NPEX de komende tijd met nieuwe proposities zal komen. Proposities die allemaal een interne kredietcheck hebben gehad, financieel zijn doorgelicht door externe corporate finance-partijen en bovendien hun propositie hebben beschreven in een prospectus.

 

Impact handelssystematiek

Andere wijzigingen van de wet- en regelgeving hebben impact op het handelssysteem dat NPEX aanbiedt. Het huidige handelssysteem van NPEX was bedoeld om beleggers de mogelijkheid te geven hun stukken te laten verhandelen, maar is inmiddels niet meer toereikend voor het toegenomen aantal beleggers en de wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

NPEX heeft met de toezichthouder gesproken over de houdbaarheid van de huidige handelssystematiek en afgesproken dat deze nog tot 18 november 2017 kan blijven functioneren. Daarna zal het huidige handelssysteem stoppen. Er kan dan niet meer gehandeld worden in de uitgegeven obligaties en certificaten van aandelen. Rente en aflossing op obligaties en eventuele dividenden blijft u op de gebruikelijke wijze ontvangen. NPEX onderzoekt op dit moment de verschillende alternatieven en zal u de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Het beperkte aantal transacties, de lage liquiditeit en de huidige handelssystematiek hebben ertoe geleid dat NPEX onderzoek doet naar een nieuwe oplossing voor beleggers en uitgevende instellingen. NPEX wil hierin een zorgvuldige keuze maken in het belang van beleggers en de uitgevende instellingen.