NPEX Ondernemersfonds

Het NPEX Ondernemersfonds is op initiatief van Pensioenfonds ABP op 1 juli 2015 van start gegaan met een initieel commitment van € 25.000.000. Het fonds wordt beheerd door een NIBC groepsvennootschap. NPEX Ondernemersfonds zal alleen investeren in obligaties die nieuw ​worden geplaatst aan de MKB-Beurs NPEX.

Hoe werkt het?

Bij elke plaatsing van obligaties aan de MKB-Beurs NPEX, beoordeelt de fondsbeheerder van het NPEX Ondernemersfonds zelfstandig op basis van haar eigen analyse en criteria of het fonds wil beleggen in een deel van een nieuwe plaatsing. Dit kan tot 25% van de maximale daadwerkelijke uitgifte en met een minimum van € 250.000.

Ondernemers die een plaatsing van een achtergestelde obligatie op de MKB-Beurs NPEX overwegen kunnen zich op de reguliere wijze melden bij de MKB-Beurs NPEX. Het NPEX Ondernemersfonds is niet betrokken bij het beoordelingsproces dat voorafgaat aan een plaatsing op de MKB-Beurs NPEX, dit gebeurt door de MKB-Beurs NPEX zelf.

ABP en NIBC hopen dat het NPEX Ondernemersfonds een positieve bijdrage kan leveren aan financiering van het MKB.