​Noteren op NPEX

Via NPEX, de MKB-Beurs van Nederland, kunt u voor uw onderneming groeifinanciering ophalen. NPEX helpt ondernemers bij de financiering van € 1.000.000 tot € 10 - 15 miljoen.

Ondernemingen die aandelen of obligaties hebben uitgegeven zijn onder andere HyGear, Tuk Tuk Factory, Xillio, FreshBed, De Vegetarische Slager en Wagamama. Naast het begeleiden van een ondernemer in het traject, exploiteert NPEX ook een handelsplatform, waar beleggers hun effecten kunnen verhandelen. NPEX verzorgt ook het aandeelhouder- of obligatiehouders register. Dit maakt het voor een onderneming gemakkelijk en inzichtelijk, en stelt hen in staat om zich te concentreren op het ondernemen.

Mogelijkheden bij NPEX

NPEX biedt ondernemingen een platform waarop zij groeifinanciering kunnen ophalen en hun beleggersadministratie kunnen onderbrengen. Concreet komt dit tot uiting in de volgende producten:

  • Financiering d.m.v. aandelenuitgifte
  • Financiering d.m.v. obligatie uitgifte
  • ​Verzorgen van beleggersadministratie
    • Beleggersadministratie en verhandeling in besloten omgeving (alleen toegang voor beleggers met toestemming van het bedrijf)
  • Interessante beleggingscategorie voor particuliere- en institutionele beleggers. NPEX heeft ruim 13.500 particuliere beleggers
  • Administratie en verhandeling voor beleggingsfondsen 

Eenvoudig en transparant voor ondernemers

NPEX heeft een modelprospectus voor obligatieleningen en een modelprospectus voor aandelen ontwikkeld. Dit modelprospectus voldoet aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht daaraan stelt, en wordt met behulp van een advocaat samengesteld. NPEX hecht aan kwaliteit en transparantie en is van mening dat beleggers op basis van een prospectus duidelijk geïnformeerd dienen te worden over de risico’s van het investeren in een bedrijf. Ook in gevallen dat de AFM op basis van de prospectus vrijstelling geen oordeel geeft over een prospectus.

Een prospectus is vrijgesteld van goedkeuring door de AFM in één van de volgende situaties:

  1. Het op te halen bedrag is kleiner dan € 2,5 miljoen (op jaarbasis) of
  2. De coupure is gelijk of groter dan € 100.000,- of
  3. De effecten worden aangeboden in beperkte kring (aan maximaal 150 geïnteresseerden)

 

Eenzelfde traject geldt voor beleggingsfondsen waarbij naast kapitaal, NPEX ook de volledige beleggersadministratie kan verzorgen.