Obligaties kopen

Investeer in groeiende MKB-ondernemingen

Beleg in groeiende MKB-ondernemingen

Financiering van het MKB is het topic van de komende jaren. Door het lastige investeringsklimaat lenen banken minder makkelijk geld uit. Dit terwijl de markt voor veel bedrijven aantrekt. Zonde! Nederland kent tal van mooie MKB​ ondernemingen die een geweldige groeipotentie hebben.
 
Om te kunnen blijven groeien kunnen MKB-ondernemingen nu ook obligaties uitgeven waarin u kunt beleggen. U belegt hierdoor rechtstreeks in het MKB. Een obligatie is een lening waar u een maandrente op krijgt en die u weer kunt verkopen wanneer u wilt.  

Obligaties kopen

Traditionele investeerders als banken lenen minder makkelijk geld uit. Ze nemen minder risico. U als belegger kunt hiervan profiteren. MKB-ondernemingen, zoals RoodMicrotec, gaven via NPEX een obligatielening uit met een verschillende coupon tussen de 6% en 10%. Dit maakt het mogelijk om unieke rendementen te behalen. 

DG press ServiceS heeft een achtergestelde obligatielening van € ​934.000,-. DG press heeft een nieuwe offsetdrukpers ontwikkelt die efficiënter omgaat met de productie van flexibele materialen als chipszakken en fles etiketten. 
Daarnaast hebben RoodMicrotec en Trotter een succesvolle obligatielening uitgegeven via NPEX. Deze kunt u kopen in de secundaire handel (mits er aanbod is). 

Obligaties via NPEX

NPEX biedt obligaties in groeiende MKB​​-ondernemingen aan. NPEX licht ​ondernemingen, voordat deze kunnen noteren, goed door. Zo wordt er altijd een standaardprospectus (indien het bedrag hoger is dan € 2,5 miljoen goedgekeurd door de AFM) opgesteld en is er een strenge accountantscontrole. Uniek is, dat u na de koop van de obligatie deze kunt verhandelen via het handelssysteem. 

Er worden op NPEX twee verschillende soorten obligaties uitgegeven. Achtergestelde obligaties en gewone obligaties. Het grote verschil is dat bij achtergestelde obligaties ​de obligatiehouders achtergesteld zijn ten opzichte van alle andere geldverstrekkers (vaak de banken). Achterstelling heeft voor het bedrijf het voordeel dat de obligatie meetelt als eigen vermogen waardoor er ook door de banken weer meer gefinancierd kan worden en de bedrijven harder kunnen groeien. Meer over NPEX.