Nieuws

Opschorting secundaire handel NPEX

19 september 2017 - Het aantal bedrijven dat via NPEX succesvol gebruik heeft gemaakt van groeifinanciering laat de afgelopen jaren een zeer sterke stijging zien. In de eerste helft van 2017 is door NPEX-beleggers voor een bedrag van maar liefst EUR 23,5 miljoen geïnvesteerd in ambitieuze MKB-bedrijven.

 

De verwachting is dat deze groei verder zal doorzetten. Dit heeft echter gevolgen voor de handelssystematiek van NPEX.

 

Groei proposities

Per 1 oktober 2017 wijzigt een deel van de regelgeving. Bedrijven kunnen aan het publiek obligaties en certificaten van aandelen uitgeven tot een bedrag van EUR 5 miljoen zonder een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus. Wel zal een voorgeschreven informatiedocument bij de AFM moeten worden gedeponeerd. Onze verwachting is dat dit zal leiden tot een verdere toename van het aantal bedrijven dat financiering zoekt.

 

Wij verwachten daarom dat NPEX de komende tijd met nieuwe proposities zal komen. Proposities die allemaal een interne kredietcheck hebben gehad, financieel zijn doorgelicht door externe corporate finance-partijen en bovendien hun propositie hebben beschreven in een prospectus.

 

Impact handelssystematiek

Andere wijzigingen van de wet- en regelgeving hebben impact op het handelssysteem dat NPEX aanbiedt. Het huidige handelssysteem van NPEX was bedoeld om beleggers de mogelijkheid te geven hun stukken te laten verhandelen, maar is inmiddels niet meer toereikend voor het toegenomen aantal beleggers en de wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

NPEX heeft met de toezichthouder gesproken over de houdbaarheid van de huidige handelssystematiek en afgesproken dat deze nog tot 18 november 2017 kan blijven functioneren. Daarna zal het huidige handelssysteem stoppen. Er kan dan niet meer gehandeld worden in de uitgegeven obligaties en certificaten van aandelen. Rente en aflossing op obligaties en eventuele dividenden blijft u op de gebruikelijke wijze ontvangen. NPEX onderzoekt op dit moment de verschillende alternatieven en zal u de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Het beperkte aantal transacties, de lage liquiditeit en de huidige handelssystematiek hebben ertoe geleid dat NPEX onderzoek doet naar een nieuwe oplossing voor beleggers en uitgevende instellingen. NPEX wil hierin een zorgvuldige keuze maken in het belang van beleggers en de uitgevende instellingen.