Nieuws

10 goede argumenten om te beleggen via NPEX

Het zijn turbulente tijden voor beleggers. Wat moet ​u tegenwoordig doen om enig rendement te behalen? Wachten totdat het vermogen is weggesmolten? Wachten op de fiscus die elk jaar opnieuw langskomt met een rendementsheffing op vermogen? Of staat u open voor nieuwe initiatieven, voor nieuwe kansen die de banken- en financiële crisis heeft gecreëerd?

NPEX, het platform voor groeifinanciering, is ontstaan uit die crisis. Want het was overduidelijk dat kansrijke mkb-ondernemingen niet meer onvoorwaardelijk konden rekenen op de financiering door de banken. Tijden zijn veranderd. Dat biedt nieuwe mogelijkheden. De belegger gaat het liefst voor een stabiel rendement. Bent u ook zo’n belegger? 

NPEX biedt meer dan de klassieke, financiële markten. Naast rendement, risicospreiding en betrouwbaarheid bezorgt NPEX de belegger het gevoel betrokken te zijn bij het ondernemerschap binnen ondernemingen en instellingen. Niets is mooier dan dat.

Vandaar deze kennismaking. In 10 argumenten vatten we samen waarom beleggen via NPEX voor u als investeerder interessant is. Waarom het leuk is om te zien dat met uw investering de economie van een onderneming kan groeien en dat u ook direct betrokken bent bij het wel en wee van de onderneming. U heeft direct contact met de ondernemer en kunt de ontwikkeling van de onderneming op de voet volgen.


Want wat doet u tegenwoordig met ​uw vermogen? In een oude sok? Een tweede huis? Of fiscaal vriendelijk schenken aan de kinderen? Er is een alternatief: NPEX.

 GRATIS rekening → 


Argument 1
Ik ben op zoek naar een betrouwbare belegging 

NPEX is inmiddels een gevestigde orde. Het platform voor groeifinanciering is opgericht als alternatief voor ondernemingen die financiering zoeken. Vooral omdat er bij beleggers een latente behoefte bestaat om deel te nemen aan obligatieleningen of aandelenemissies in snelgroeiende en stabiele mkb-ondernemingen.

Met het verse kapitaal kan de ondernemer verder ondernemen, kan hij verder groeien. De echte ondernemer wil niets liever dan dat. Voor zowel de belegger als financier van de obligaties wacht er doorgaans een rendement van maar liefst 6 tot 10% rente. Op basis van het prospectus, dat onder begeleiding van NPEX zorgvuldig wordt vervaardigd, kan er een risicoprofiel worden vastgesteld. Doorgaans is de praktijk simpel: hoe groter het risico, hoe hoger het rendement.


Argument 2
NPEX trekt volwassen en ambitieuze ondernemingen aan

Het aantal mkb-ondernemingen in Nederland is de afgelopen drie jaar fors gestegen. Nederland is bij uitstek een ondernemersland. Onder deze ondernemingen is de kapitaalbehoefte, afhankelijk van de business, groot. NPEX trekt een categorie volwassen ondernemingen aan die zich laat kenmerken als kansrijk, innovatief en ambitieus. Met talentvol, energiek en zeer betrokken management. Niet in de laatste plaats omdat de directie vaak medeaandeelhouder is.
Succesvolle ondernemingen ​Bijna 25 ondernemingen zijn genoteerd op NPEX. Dat aantal neemt elk jaar toe. Dankzij de eisen die NPEX stelt aan ondernemingen die een notering willen, worden de ondernemingen transparanter in hun informatievoorziening. Dat is precies wat externe kapitaalverschaffers vragen. Zij willen een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken van de risico’s en kansen die een belegging met zich meebrengt​.


Argument 3
Beleg rechtstreeks in de Nederlandse economie

Wie belegt via NPEX investeert rechtstreeks in de Nederlandse economie. Dat is goed om te weten. Want deze mkb-ondernemingen zijn puur Hollands. Groei van deze ondernemingen, mogelijk gemaakt door de uitgifte van aandelen en obligaties via NPEX, leidt tot extra werkgelegenheid en innovaties. In veel gevallen hebben de ondernemingen internationale ambities. Ze spreiden hun vleugels uit naar nieuwe markten en internationale opdrachtgevers. Mede mogelijk gemaakt dankzij beleggers die investeren in deze Hollands Glorie-ondernemingen.


Argument 4
Ondernemingen met een NPEX-listing behoren tot de top van Nederland

De NPEX-lijst van ondernemingen, die hun obligaties of aandelen ​hebben​uitgeven via het platform van NPEX, is indrukwekkend. Ondernemingen als DBS2, BOB AutowasTuk Tuk Factory, HyGear, De Vegetarische Slager, restaurantketen Wagamama, Xillio, QuestCTOUCH, Payper, het Super Winkel Fonds van Annexum, Bouman Industries, FreshBed: het is zo maar een willekeurige greep uit de mkb-ondernemingen met een NPEX-notering.

Doel van de uitgifte is vaak om nieuw werkkapitaal te vergaren om extra groeistappen te zetten. Elk jaar weer behoren een aantal van de NPEX-ondernemingen tot de FD-Gazellen van Nederland. Het geeft aan dat de relevantie van de NPEX-fondsen groot is. In elk van hun eigen soort zijn ze vooruitstrevend en vaak spraakmakend. Bijvoorbeeld op terreinen als duurzaamheid, retail, vastgoed, energie en horeca staan de NPEX-fondsen vooraan. Ze zijn attractief voor de media, omdat ze zich bezighouden met nieuwe economieën en innovatief zijn ingesteld.Argument 5
Beleggers willen meer dan alleen kapitaalverschaffer zijn

Persoonlijk beleggen is het credo bij NPEX. Wie investeert in een onderneming wordt in staat gesteld om de ondernemer persoonlijk te ontmoeten. Die moet ervoor zorgen dat hij de NPEX-beleggers overtuigt met zijn verhaal. Beleggers kunnen de producten van dichtbij aanschouwen, ruiken of zelfs testen. De ondernemer blijkt een mens van vlees en bloed te zijn. Wie belegt in een AEX-fonds weet dat dit nogal onpersoonlijk en afstandelijk is. NPEX organiseert daarentegen beleggersbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken waar de oprichter toekomstige investeerders persoonlijk informeert over zijn onderneming. Ook na de ‘listing’ blijft u op de hoogte van de voortgang onder meer via de jaarlijkse vergadering van obligatie- of aandeelhouders.


Argument 6
NPEX kent een uitgebreid en zorgvuldig proces

Niet elke onderneming of instelling komt in aanmerking voor een NPEX-introductie.

De onderneming moet in de eerste plaats minimaal drie jaar bestaan, de financieringsbehoefte is groter dan één miljoen euro, de onderneming moet minimaal een jaar winstgevend zijn en er moet een goede organisatie staan om de continuïteit te waarborgen.


Dat is pas het begin. Het businessplan van de onderneming dat op zoek is naar geld wordt kritisch geanalyseerd. Er volgt een onafhankelijke, professionele check door financieel deskundigen op de kredietwaardigheid en de financiële situatie van de onderneming en vervolgens wordt uiterst zorgvuldig een prospectus geschreven en een marketing- en mediaplan.
Proces NPEX
Een lang en zorgvuldig traject. Dat is een belangrijk houvast voor beleggers. In het prospectus worden de risico’s en kansen van de uitgevende instelling van obligaties of aandelen transparant. Dat is nooit een absolute garantie voor succes, maar wel uw verzekering dat NPEX er alles aan heeft gedaan om de risico’s bloot te leggen.


Argument 7
NPEX is rotsvast
Inkef Capital, onderdeel van het ABP, Peak Capital en het ministerie van Economische Zaken staan achter NPEX. Het NPEX Ondernemersfonds met een vermogen van € 25 miljoen kan (tot maximaal 25%) deelnemen in de ondernemingen die op het platform van NPEX obligaties uitgeven. Dat is anders dan bij crowdfund-organisaties.

NPEX staat voortdurend onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft een vergunning van toezichthouder AFM voor haar activiteiten.


Alle effecten en gelden van de beleggers worden bewaard en geadministreerd door de onafhankelijke Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat waarborgt de veiligheid van de beleggers en voorkomt verstrengeling met de commerciële activiteiten. Ondernemingen die een publieke notering op NPEX willen met een financieringsbehoefte groter dan € 2,5 miljoen, dienen over een door de AFM goedgekeurd prospectus te beschikken. Bij een financieringsbehoefte van minder dan € 2,5 miljoen  dient een document gepubliceerd te worden dat gelijkwaardige informatie bevat als een prospectus met een AFM-goedkeuring.


Argument 8
Ruim 13.500 Nederlandse beleggers investeren in NPEX-fondsen

In 2011 waren er iets meer dan 1.000 beleggers die zich bij NPEX hadden aangesloten. Sindsdien is het snel gegaan. In 2014 waren er al bijna 5.000 investeerders. En nu staat de teller op ruim 13.500 beleggers. Een groei van maar liefst 170% in drie jaar. NPEX blijft actief op zoek naar nieuwe beleggers. Niet alleen omdat het goed is om de basis van NPEX te verbreden, maar ook om het beleggen in kansrijke mkb-ondernemingen voor grotere groepen Nederlanders mogelijk te maken. Via informatiebijeenkomsten in het land, een dynamische mediabenadering en via tevreden beleggers neemt de bekendheid van NPEX toe.

Zelfs zo voortvarend dat DNB-president Klaas Knot vorig jaar voorspelde dat in navolging van de Verenigde Staten nieuwe financieringsvormen, zoals die van NPEX, in Nederland een grote vlucht nemen.Argument 9
U kunt al deelnemen met een relatief laag bedrag

De obligatieleningen hebben een looptijd van 5 tot 7 jaar en deelname is vaak al mogelijk vanaf € 1.000. Mocht u eerder dan het einde van de looptijd uit willen stappen kan dit door de obligaties via het NPEX-platform aan te bieden aan een andere belegger.


Argument 10
NPEX laat ook de afgelopen maanden successen zien

De laatste introducties op het NPEX-platform zijn niet onopgemerkt gebleven.
HyGear en DBS2 gingen in een sneltreinvaart. De lening van DBS2 van bijna een miljoen euro is voor 80% gegarandeerd door het ministerie van Economische Zaken. Hierdoor is het risico voor de beleggers laag, terwijl een rendement van 5% spectaculair veel beter is dan de rente op vermogen bij de bank. HyGear boekte met de uitgiftes van obligaties en daarna met certificaten van aandelen, totaal € 5 miljoen, tot twee keer toe succes bij beleggers. Met een constante stroom van nieuwe ondernemingen is NPEX voortdurend in beweging.

Bedrag uit de markt


GRATIS rekening
Dit zijn de tien argumenten op een rij om eens serieus te onderzoeken waarom NPEX een interessante optie is voor u als belegger. NPEX werkt met professionals, staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en AFM en biedt ​een stabiel platform waar ondernemers en investeerders elkaar kunnen vinden.

Inschrijven als belegger is eenvoudig. Met uw investering via NPEX helpt u ondernemingen aan innovatie en groei en u verschaft uzelf toegang tot investeringen met een stabiel rendement. Via onderstaande knop opent u ​gratis een NPEX-rekening.

GRATIS rekening →