Nieuws

Geneba Properties stelt interim-uitkering van € 112 miljoen voor

15 december - Geneba Properties N.V. kondigt aan dat haar Raad van Bestuur, zoals goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de Vennootschap​voorstelt over het boekjaar 2016 een interim-uitkering ter waarde van ongeveer € 112 miljoen, ofwel € 1,15 per aandeel, in contanten uit te keren aan de houders van Certificaten in Geneba.

De Vennootschap zal haar aandeelhouders om toestemming vragen de interim-uitkering uit te keren op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) die gehouden wordt te Amsterdam op 30 december 2016 om 9:30 CET. Uitbetaling van de interim-uitkering is (i) nog afhankelijk van de op 30 december 2016 verwachte formele afsluiting van de MoTo Transactie, zoals beschreven in het persbericht van woensdag 18 november 2016, en (ii) onderhevig aan de verplichting voor de Raad van Bestuur een tussentijdse vermogensopstelling van activa en passiva op te stellen, waaruit blijkt dat de uitkeerbare reserves van de Vennootschap uitbetaling toelaten.

Dr Wulf Meinel, CEO van Geneba:
We zijn zeer verheugd om directe waarde te kunnen verstrekken aan onze aandeelhouders via de voorgestelde interim-uitkering. De Vennootschap heeft een lange weg afgelegd sinds de oprichting in 2013 en heeft nu een gefocuste en winstgevende portefeuille die bestaat uit logistieke en licht industriële vastgoedobjecten die cruciaal zijn voor de operationele activiteiten van onze huurders. Met ons onderzoek naar strategische alternatieven bevinden we ons in een goede positie om verdere aandeelhouderswaarde te genereren.”

Gabriel de Alba, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Geneba:Gezien het succesvolle 2016 is het uitkeren van een interim-uitkering van ongeveer €112 miljoen een belangrijke erkenning van de aandeelhouders, met name de minderheidsaandeelhouders die Geneba tijdens de oprichting en de groei tot vandaag de dag hebben gesteund. De Vennootschap behoudt een goede kapitaalpositie met een hoogwaardige vastgoedportefeuille. We zullen blijven zoeken naar mogelijkheden voor groei en waardecreatie waar alle aandeelhouders van kunnen profiteren.”

Deze aankondiging volgt op de bekendmaking door Geneba op 1 december 2016 over de aanstelling van Credit Suisse als exclusieve financiële adviseur om Geneba te begeleiden bij de zoektocht naar strategische alternatieven. Deze strategische alternatieven behelzen mogelijk, onder andere, een beursgang, een kapitaalverhoging, een fusie, een verkoop, of andere mogelijke transacties. De uitkering zal in overeenstemming van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap na goedkeuring door de BAVA plaatsvinden via NPEX, onder inhouding van eventueel in Nederland van toepassing zijnde dividendbelasting, en zal uitgekeerd worden aan houders van Certificaten op de Registratiedatum waarna vereffening zal plaatsvinden op de Vereffeningsdatum (zie hieronder in de tijdlijn de genoemde data).

Tijdslijn
De volgende data zijn van belang voor de interim-uitkering:
· Registratiedatum: 3 januari 2017, 8:00 AM CET. De houders van Certificaten op de Registratiedatum zullen een interim-uitkering ontvangen. Enige verkopende of
kopende transactie in Certificaten die na de Registratiedatum plaatsvindt zal er niet
toe leiden dat de uitkering ook overgedragen wordt.

· Ex-datum: 3 januari 2017, 8:00 AM CET. De nettovermogenswaarde per Certificaat in de Vennootschap per 30 juni 2016, zoals vastgelegd in het registratiesysteem van NPEX, zal verminderen als gevolg van deze interim-uitkering. De nettovermogenswaarde zal met de publicatie van de jaarcijfers, gepland in april 2017, geactualiseerd worden.

 · Vereffeningsdatum: 3 januari 2017. De vereffening van de interim-uitkering staat gepland op 3 januari 2017, wat betekent dat de uitkering van het interim-uitkering, na inhouding van eventueel in Nederland van toepassing zijnde dividendbelasting overgemaakt zal worden van Stichting NPEX Bewaarbedrijf naar de rekeningen van de houders van Certificaten die geregistreerd staan in de administratie van NPEX om betalingen te ontvangen.