Nieuwsbrief januari 2017

De Beurs Nieuws Evenementen Inloggen
NPEX
NPEX heeft in 2016 een flinke versnelling laten zien. Veel nieuwe ondernemingen en instellingen maken gebruik van de MKB-Beurs van Nederland om hun groei te financieren. Steeds meer beleggers doen mee aan het toenemend aantal emissies van NPEX. Kansen en risico's van ondernemingen die obligaties of aandelen uitgeven worden in het prospectus transparant gemaakt.

Volgens NPEX-voorman Adriaan Hendrikse staat het komende jaar onder meer in het teken van de milieudoelstellingen die in Parijs zijn vastgesteld. Zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven liggen er in de ogen van Hendrikse enorme kansen. Voorbeelden dichtbij huis: afgelopen half jaar werden onder meer Tuk Tuk Holding B.V., die elektrische voertuigen ontwikkelt en produceert, en Bouman Industries B.V., die producten voor de recycling van CO2 ontwikkelt welke wereldwijd toepasbaar zijn, succesvol geïntroduceerd op het handelsplatform van NPEX.
Hendrikse is helder in zijn voorspelling: "Ik verwacht dat 2017 het jaar wordt van duurzaam investeren.”

Volgens mededirecteur Alan van Griethuysen weten ondernemers en beleggers NPEX steeds beter te vinden. De financiële wereld ziet NPEX als een betrouwbare instelling. NPEX is een serieuze aanvulling op de traditionele wereld van banken en kredietverlening. "NPEX-beleggers geven aan dat zij naast rendement graag in Nederlandse ondernemingen beleggen om op deze manier werkgelegenheid en innovaties te stimuleren”, aldus Van Griethuysen.

"Door het organiseren van beleggersbijeenkomsten op locatie krijgen beleggers de mogelijkheid om kennis te maken met de onderneming en de ondernemer. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. Op dit moment zijn we met de voorbereiding bezig van verschillende proposities.”

NPEX biedt eigenaren van mkb-ondernemingen kansen en een toekomst om te groeien. "Ik ben ronduit optimistisch”, zegt Hendrikse op zijn beurt. "Met name over de groei van middelgrote ondernemingen met een duidelijke ambitie en visie op de lange termijn die een groeiscenario voor ogen hebben maar ook hun zeggenschap willen behouden. Een achtergestelde lening via NPEX uitgegeven, wordt door de bank gezien als eigen vermogen.
Tuk Tuk Factory
Tuk Tuk Factory in record tempo naar € 2,5 miljoen
In nog geen maand tijd hebben beleggers bijna tweeënhalf miljoen euro geïnvesteerd in Tuk Tuk Holding B.V., grootste maker en distributeur van elektrische tuktuks ter wereld. Via de uitgifte van obligaties met een rente van 7% wordt Tuk Tuk genoteerd op het handelsplatform van NPEX.
Met de opbrengst van de vijfjarige voorwaardelijk achtergestelde obligatielening gaat Tuk Tuk Holding B.V. meteen aan de slag.

Initiatiefnemer en directeur Roland Vos reageert verheugd op het succes van de obligatie-uitgifte. Veel obligaties zijn gekocht door het netwerk van beleggers dat door NPEX is opgebouwd. "Het merendeel is via die route gekomen”, aldus Vos. "Maar onze zakenpartners en medewerkers hebben ook meegedaan. Dat zegt veel over het sentiment en het enthousiasme rond onze onderneming en de producten.

De duurzame e-Tuks (‘Fun, friendly and clean’) zijn 100 procent elektrisch aangedreven en worden in de praktijk gebruikt voor onder meer passagiersvervoer, bezorging van internetbestellingen en foodververkoop.

Met het verse kapitaal gaat Vos nieuwe medewerkers aantrekken voor marketing en sales, wordt de e-Tuk vierwieler verder ontwikkeld en wordt in sneltreinvaart onderzocht hoe de inkoopkosten in China, India en Thailand omlaag kunnen.

Handel in Tuk Tuk Factory→
Icecat
Laatste kans om Icecat certificaten van aandelen te kopen
Op bijna € 4,2 miljoen staat nu de teller voor Iceat, de wereldwijde uitgever van online productinformatie. Maximaal een miljoen aandelen met een nominale waarde van € 10 per stuk geeft Icecat uit. Tot vrijdag 10 februari 17.00 uur heeft u de mogelijkheid om certificaten van aandelen te kopen.

De afgelopen jaren maakte Icecat behoorlijke winstsprongen. In 2015 boekte Icecat een omzet van € 5,4 miljoen en een nettowinst van € 0,8 miljoen. In de eerste helft van 2016 liet de omzet opnieuw een forse groei zien evenals het aantal opdrachtgevers.

"Het is prachtig om te zien dat steeds meer bedrijven ons weten te vinden. Ook het aantal gebruikers stijgt spectaculair. Maar we moeten ons verder ontwikkelen door ons platform verder uit te breiden”, aldus CEO Martijn Hoogeveen.

Voorbeeld van een nieuwe opdrachtgever is JumboDiset, de bekende leverancier van spellen en speelgoed, die voor de informatie over de producten Icecat Cloud Service gaat gebruiken. Momenteel werkt Icecat al samen met 40 speelgoedmerken.

Ondertussen heeft Icecat e-commerce-integrator Iceshop overgenomen voor een bedrag van € 3,1 miljoen. Iceshop is een gespecialiseerde ontwikkelaar van het open source webshopplatform Batavi en de software zorgt voor een sterke synergie met Icecat.

Om de ambities van Icecat daadwerkelijk vorm te geven koos Hoogeveen voor NPEX. "We hebben het digitale platform van NPEX gekozen dat enerzijds laagdrempelig is en anderzijds de juiste transparantie voor beleggers biedt. NPEX past ook qua uitstraling goed bij Icecat.

Icecat stelde als doel een opbrengst tussen de € 2,5 miljoen en € 10 miljoen. Dat is inmiddels gelukt. "Het nieuwe geld geeft ons de slagkracht om snel te kunnen acteren. Daarbij houden we natuurlijk wel altijd het rendement in de gaten. In dat opzicht onderscheiden we ons van veel andere tech-bedrijven.

Icecat | € 10.000.000 | certificaten van aandelen Schrijf hier in→
Super Winkel Fonds: Emissie afgerond
Super Winkel Fonds van Annexum, specialist op het terrein van vastgoedbeleggingen voor de particuliere belegger, heeft de emissie van certificaten succesvol afgerond.

Het winkelfonds heeft een sterke risicospreiding. Het vastgoed wordt gebruikt door 27 supermarkten met alle bekende formules, zoals Albert Heijn, Jumbo etc., die met langdurige huurcontracten zekerheid bieden. Met een rendement van 11% per jaar (cash + stock) is het Super Winkel Fonds aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele belegging. De waarde van het vastgoed bedraagt meer dan € 135 miljoen.

Annexum-directeur Huib Boissevain is verheugd over de belangstelling van de beleggers die deelnemen via het NPEX-platform aan het Super Winkel Fonds.

"Het is goed om te zien dat beleggers ons ook via NPEX weten te vinden”, aldus Boissevain. "Verhandelbaarheid wordt steeds belangrijker voor onze producten.Onder meer vanwege de betrokkenheid van NPEX is de emissie van het Super Winkel Fonds een van de grootste in zijn soort van de laatste jaren.

Meer info →
Bovemij
Bovemij: uitgifte nieuwe certificaten
Bovemij, de financieel dienstverlener van de mobiliteitsbranche, heeft definitief het BOVAG-aandeel in RDC overgenomen. RDC is full service informatiseerder en ICT-dienstverlener van de mobiliteitsbranche. Het bedrijf helpt bedrijven in de branche om hun klanten met behulp van software en data beter te bereiken, te bedienen en te behouden.

Dat betekent dat Bovemij vanaf 1 januari 2017 69% van de aandelen RDC in handen heeft; de overige 31% is in handen van RAI Vereniging.De overname van het belang in RDC is geschied tegen uitgifte van aandelen Bovemij N.V.

Om zogeheten ‘verwatering’ tegen te gaan werden er extra certificaten van aandelen uitgegeven. De emissie van deze extra certificaten is op 31 januari 2017 succesvol afgerond.

Na het voorgenomen besluit van BOVAG om haar aandelenbelang in RDC onder te brengen bij Bovemij brachten de ondernemingsraden van zowel RDC als Bovemij een positief advies uit over de aandelentransactie en de wisseling van het bestuur van RDC.

Het is de missie van Bovemij om haar klanten, bedrijven in de mobiliteitsbranche,succesvol te laten ondernemen. Dat doen ze door middel van verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Als onderdeel van BOVAG bestaan zij vóór en dóór de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden zij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden.

De certificaten van aandelen van Bovemij zijn staan genoteerd op de besloten markt van NPEX en zijn verhandelbaar voor beleggers die toegang hebben tot deze markt. Toegang is voorbehouden voor (directeur-grootaandeelhouders van) BOVAG-leden en werknemers en bestuurders van ondernemingen die behoren tot Bovemij N.V.

Meer info→

Geneba
Geneba: interim-uitkering van € 1,15 per aandeel
De vastgoedonderneming Geneba keert over het boekjaar 2016 € 1,15 uit per aandeel. Met de totale interim-uitkering is een bedrag gemoeid van ruwweg € 112 miljoen.

Geneba Properties is een Europese commerciële vastgoedonderneming. Het bedrijf opereert vanuit Amsterdam en beheert een vastgoedportfolio met een waarde van meer dan € 480 miljoen, ruim 620.000 m2 verhuurbaar oppervlak en met jaarlijkse huurinkomsten van meer dan€ 36 miljoen. De portefeuille bestaat uit logistieke en licht industriële panden in Duitsland en Nederland die langdurig verhuurd zijn.

"We zijn zeer verheugd om directe waarde te kunnen verstrekken aan onze aandeelhouders via de voorgestelde interim-uitkering”, aldus dr. Wulf Meinel, CEO van Geneba. "De vennootschap heeft een lange weg afgelegd sinds de oprichting in 2013 en heeft nu een gefocuste en winstgevende portefeuille die bestaat uit logistieke en licht industriële vastgoedobjecten die cruciaal zijn voor de operationele activiteiten van onze huurders. Met ons onderzoek naar strategische alternatieven bevinden we ons in een goede positie om verdere aandeelhouderswaarde te genereren.”

Volgens Gabriel de Alba, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Geneba, is het uitkeren van een interim-uitkering van ongeveer € 112 miljoen "een belangrijke erkenning van de aandeelhouders, met name van de minderheidsaandeelhouders die Geneba tijdens de oprichting en de groei tot vandaag de dag hebben gesteund".

VEB
VEB: kom naar NPEX-ochtend
In samenwerking met NPEX organiseert de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) op donderdag 9 februari 2017 de ochtend 'Financieren van groei in MKB-ondernemingen'.

Tijdens deze presentatie wordt er aandacht besteed aan het financieringslandschap van het mkb. Anders dan in omringende landen werden Nederlandse mkb-ondernemingen in het verleden met name bancair gefinancierd. Door nieuwe regelgeving als gevolg van de financiële crisis is het financieringslandschap in Nederland ook enorm gewijzigd. Het mkb kan verder groeien en ontwikkelen door investeringen. Beleggers geven hen de mogelijkheden die anders onbenut blijven.

Aanmelden bijeenkomst→

Uw NPEX jaaroverzicht 2016
NPEX is bezig met het verzamelen van alle gegevens voor het jaaroverzicht 2016. In dit overzicht wordt de definitieve waarde, per peildatum* 1 januari 2016 en de voorlopige waarde per 31 december 2016 van uw NPEX-rekening opgenomen. Daarnaast ontvangt u het overzicht van de ontvangen rendementsuitkeringen en de eventueel ingehouden dividendbelasting.

De verwachting is dat u het 'jaaroverzicht 2016' in de week van 27 februari 2017 per mail ontvangt.

*De peildatum 1 januari 2016 is van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting 2016.

Let op! Om te voorkomen dat NPEX-mails niet in uw 'ongewenste e-mail' terecht komen, kunt u info@npex.nl aan uw contacten toevoegen.