Nieuws

Menu

Persbericht Tuk Tuk Holding en Bijzondere Vergadering van Obligatiehouders op 31 mei

23 mei 2018 - Ten behoeve van de informatievoorziening voor de buitengewone Vergadering van Obligatiehouders d.d. 31 mei 2018 treft u onderstaand de enkelvoudig cijfers April-YTD, de geconsolideerde balans per 30 april 2018, de cash prognose tot en met november en het 5 jaren plan aan. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Toelichting bij deze cijfers: door gewijzigd beleid – “niet betalen is niet leveren” –blijven de april YTD cijfers achter dan het business plan. Tevens is de voorraad ultimo april fors hoger dan begroot. In mei zijn tot zover 16 tuks geleverd. De huidige orderportefeuille (ondertekende quotes) bedraagt 105 tuks, waarvan 15 klaar staan uitgeleverd te worden wanneer de klant betaald heeft.

 

Het management is druk bezig de financiële huishouding te herstructureren, de operationele processen te verbeteren en kostenreducties door te voeren. Resultaten hiervan worden in het tweede helft van 2018 verwacht. Tot slot, op 23 mei heeft RDW type goedkeuring afgegeven op de Vendo en de type goedkeuring op de GT Limo met een jaar verlengd.

 

Voor volledig persbericht inclusief cijfers lees het volledige persbericht

 

Overige berichtgeving over Tuk Tuk Holding B.V. m.b.t. de Buitengewone Vergadering voor Obligatiehouders van 31 mei:

Oproeping voor de Buitengewone Vergadering voor Obligatiehouders

Voorstel voor opschorting rentebetalingen

Voorstel herfinanciering