NPEX voor beleggers

Menu

Beleggen in het mkb

Via NPEX kunt u rechtstreeks beleggen in snel groeiende middelgrote Nederlandse ondernemingen. Hierdoor kunt u als belegger rendement nastreven en kunnen deze ondernemingen het benodigde kapitaal ophalen om door te groeien en hun ambities te verwezenlijken. 

U kunt via NPEX beleggen in​

Obligaties Aandelen Beleggingsfondsen
5-7 jaar looptijden, 5-10% rente Certificaten van aandelen Fondsen van 3e partijen

Rendement

Obligaties Aandelen

Het rentepercentage van de obligatieleningen die op NPEX worden uitgegeven is hoger dan dat van staatsobligaties en hoger dan de spaarrente die banken geven. De rente, die maandelijks betaald wordt, ligt tussen de 5-10% op jaarbasis. De hoogte van de rente is afhankelijk van eventuele zekerheden, trackrecord van het bedrijf, financiële ratio’s, e.d.

Het rendement op aandelen is afhankelijk van de groei en de winst ontwikkeling van de onderneming waarin wordt belegd.

Risico's

Beleggen brengt risico’s met zich mee. NPEX laat niet iedere onderneming toe. Ondernemingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en worden door een onafhankelijke partij doorgelicht en beoordeeld of de plannen van de ondernemingen  een goede kans van slagen hebben. 

NPEX
  • Businessplan: Op basis van gesprekken, een bedrijfsbezoek en het businessplan wordt beoordeeld of een onderneming op het NPEX platform past.
  • Kredietcheck: op basis van de jaarrekeningen wordt een analyse gemaakt. De financiële gezondheid van de onderneming wordt hier gemeten.
  • Financieel due diligence: deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk Corporate Finance kantoor. Hier worden op basis van cijfermatige analyse en gesprekken de kansen en risico’s beoordeeld en de haalbaarheid van de plannen van de onderneming. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt of de onderneming rente en aflossing kan blijven betalen.Alleen bij positieve uitkomst zal de onderneming worden toegelaten tot de publieke markt van NPEX. Bij een aandelen emissie vindt er een onafhankelijkewaardering plaats.
  • Prospectus: hierin worden bedrijfsinformatie, de voorwaarden van de emissie en de risico’s verwoord. NPEX hanteert een modelprospectus welke conform de richtlijnen van de AFM isBij obligatie emissies is de uitgevende onderneming verbonden aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze stichting behartigt de belangen van alle obligatiehouders.

Ondanks zorgvuldig onderzoek, blijft beleggen risico’s met zich meebrengen. NPEX adviseert dan ook beleggingen te spreiden, en alleen te beleggen met vermogen dat u kunt missen.

Kennis- en ervaringstoets NPEX

Via het platform van NPEX kunt u beleggen in verschillende soorten beleggingen en bedrijven. Iedere belegging heeft bijzondere eigenschappen en risico’s. U krijgt geen advies van NPEX als u belegt via het platform (execution only).

Op 3 januari 2018 is de nieuwe Europese richtlijn ‘Markets in Financial Instruments Directive II’ (MiFID II) in werking getreden. NPEX is hierdoor verplicht om bij al haar beleggers een kennis- en ervaringstoets af te nemen. De toets stelt vragen over het financiële product en de risico’s hiervan.

Deze toets is bedoeld om te beoordelen of u voldoende bewust bent van de risico’s en de gevolgen van beleggen voor uw eigen financiële situatie. De uitkomst van de toets kan u helpen bij de inschatting of het wel of niet verstandig is een product bij NPEX aan te schaffen. De uitslag van de toets is niet bindend.

U zult te zijner tijd per e-mail een uitnodiging van NPEX ontvangen om de kennis- en ervaringstoets in te vullen.

Toezicht

NPEX staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB).