​Obligaties uitgeven

Menu

Wat is een achtergestelde obligatie uitgifte?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een onderneming wordt aangegaan. Als een onderneming geld nodig heeft voor bijvoorbeeld een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de benodigde financiering komen. De koper (belegger) van de obligatie ontvangt een rentevergoeding. Er is geen aflossingsdruk gedurende de looptijd, aflossen gebeurt aan het einde van de looptijd. Door de achterstelling neemt het garantievermogen van de onderneming toe en verbetert de financierbaarheid. Het uitgeven van achtergestelde obligaties kan een goed alternatief zijn voor het uitgeven van certificaten van aandelen. 

Voordelen achtergestelde obligatie uitgifte:

​≫   Door achterstelling verbetert het garantie vermogen

≫   Er worden geen zekerheden gevraagd

≫   De onderneming is minder afhankelijk van de bank

≫   Geen verwatering van aandelenbelangen

≫   Extra publiciteit, nieuwe klanten en ambassadeurs

Wat zijn de minimumvoorwaarden voor een achtergestelde obligatie uitgifte via NPEX?

Uw onderneming bestaat minimaal 3 jaar waarvan in beginsel tenminste 1 jaar winstgevend is afgesloten. Er staat een solide organisatie waarvan de continuïteit is gewaarborgd. De minimum financiering via NPEX is € 1.000.000.

Download Whitepaper 
icoontje3-01
"8 redenen om uw onderneming te financieren middels een achtergestelde obligatie"

Wat kunt u bijvoorbeeld met een achtergestelde obligatie uitgifte financieren? 

≫   De groei van uw onderneming

≫   Verkrijgen van (extra) werkkapitaal

≫   Investeringen in sales en marketing

≫   Investeringen in hard- en software

≫   Investeringen in gekwalificeerd personeel

≫   Herfinanciering bestaande leningen (gedeeltelijk)

≫   Uitkoop van aandeelhouders (gedeeltelijk) 

Wat zijn volgens de Europese Commissie de voordelen van een notering op een effectenbeurs zoals NPEX?

≫   Genoteerde ondernemingen groeien gemiddeld harder in omzet en personeel dan niet genoteerde ondernemingen  
≫   Verminderde afhankelijkheid van financiers  
≫   Gemakkelijker toegang tot eigen en vreemd vermogen financiering  
≫   Een betere merkherkenning en publieke bedrijfsherkenning