Certificaten van aandelen uitgeven

Menu

Wat is een certificaat van aandeel?

Een certificaat van aandeel is een waardepapier dat verbonden is met een bestaand aandeel van uw onderneming. Certificaten van aandelen volgen de waarde (koers) van uw ‘gewone’ aandelen en leveren een gelijke opbrengst (dividend) op. Anders dan een ‘gewoon’ aandeel geeft een certificaat van aandeel geen recht op deelname aan de stemming op een algemene vergadering van aandeelhouders. En het garantievermogen van de onderneming neemt toe en daarmee de financierbaarheid door bijvoorbeeld de bank. 

Wat zijn de voordelen van de uitgifte van certificaten van aandelen?

≫   Geen rente- en aflossingsverplichting 
≫   Huidige aandeelhouders behouden zeggenschap 
≫   Garantievermogen van onderneming neemt toe 
≫   Extra publiciteit, nieuwe klanten en ambassadeurs
 

Wat zijn de minimumvoorwaarden voor de uitgifte van certificaten van aandelen via NPEX?

Uw onderneming bestaat minimaal 3 jaar waarvan tenminste 1 jaar winstgevend is afgesloten. Er staat een solide organisatie waarvan de continuïteit is gewaarborgd. De minimum financiering via NPEX is € 1.000.000.

Wat kunt u bijvoorbeeld met de uitgifte van certificaten van aandelen financieren?  

≫   De groei van uw onderneming

≫   Verkrijgen van (extra) werkkapitaal

≫   Investeringen in sales en marketing

≫   Investeringen in hard- en software

≫   Investeringen in gekwalificeerd personeel

≫   Herfinanciering bestaande leningen (gedeeltelijk)

≫   Uitkoop van aandeelhouders (gedeeltelijk)

Wat zijn volgens de Europese Commissie de voordelen van een notering op een effectenbeurs zoals NPEX?

≫   Genoteerde ondernemingen groeien gemiddeld harder in omzet en personeel dan niet-genoteerde ondernemingen

≫   Verminderde afhankelijkheid van financiers

≫   Gemakkelijker toegang tot eigen en vreemd vermogen financiering

≫   Een betere merkherkenning en publieke bedrijfsherkenning