De MKB-Beurs                     

De zekerheid van NPEX

 • Hoe betrouwbaar is NPEX?

  NPEX heeft een vergunning van de AFM voor haar activiteiten. NPEX staat onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB.
   
  NPEX maakt gebruik van de Stichting NPEX Bewaarbedrijf waar alle effecten en gelden van de beleggers worden bewaard en geadministreerd. Deze onafhankelijke stichting waarborgt de veiligheid van de beleggers. Hierdoor zal er geen verstrengeling zijn met de commerciële activiteiten van NPEX. Deze stichting wordt bestuurd door de heer H.C. Dijkman. Hij vormt een van NPEX onafhankelijke directie. Hij heeft een brede bankiersachtergrond
  NPEX stelt eisen aan de toelating van de fondsaanbieders en hun fondsen. Nieuwe bedrijven die een notering op het publieke gedeelte van de NPEX site willen dienen over een door de AFM goedgekeurde prospectus te beschikken. Tenzij zij over een vrijstelling beschikken. In dat geval dient een document gepubliceerd te worden dat gelijkwaardige informatie bevat als een prospectus met een AFM goedkeuring.  
 • Wat is het NPEX reglement?

  NPEX stelt beleggers in de gelegenheid via het Bewaarbedrijf giraal te beleggen in Financiele Instrumenten door middel van het openen van een beleggingsrekening, onder de in dit reglement vermelde voorwaarden.
  NPEX-reglement. NPEX allows investors the opportunity to invest in Participation Rights via Bewaarbedrijf (depository company) by means of opening an investment account, subject to the conditions set forth in these regulations.
  NPEX Regulations
 • Welke vergunningen heeft NPEX?

  NPEX heeft een maatwerkvergunning gekregen via de Innovation Room van het Ministerie van Financiën. Hierdoor staat NPEX onder permanent toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De door de AFM verleende vergunning is als PDF bijgesloten.
  PDF met AFM vergunning NPEX
 • Wat doen NPEX en haar toeleveranciers aan beveiliging?

  NPEX en haar toeleveranciers kennen aan het beveiligen en beschermen van website en klantgegevens een hoge prioriteit toe. In het NPEX-systeem zijn daarom tal van veiligheidsvoorzieningen ingebouwd en worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. 

  Hoewel NPEX en haar toeleveranciers maximale inspanningen leveren om de veiligheid te waarborgen, brengt internet risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u zelf óók maatregelen neemt om uw computer en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

  NPEX en haar toeleveranciers bieden de volgende bescherming:
  - De internetomgeving is beschermd met een firewall tegen aanvallen van buitenaf en ter bescherming van uw gegevens.
  - U heeft uitsluitend toegang tot uw rekeninggegevens via een persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
  - Bent u langer dan 20 minuten niet actief geweest, dan wordt automatisch de verbinding verbroken en moet u opnieuw inloggen.
  - Dataverkeer met vertrouwelijke of persoonlijke gegevens (waaronder inloggen, opvragen van portefeuillegegevens, plaatsen van orders e.d.) is beveiligd door middel van encryptie (SSL).
  - Veiligheidsontwikkelingen voor software en hardware worden aandachtig gevolgd. Noodzakelijke aanpassingen worden, indien nodig met spoed, doorgevoerd.
  - Een extern accountantsbureau heeft de opzet en werking van de betrokken systemen en administratieve procedures onderzocht op beveiligingsaspecten (audit).
  - NPEX voldoet aan de eisen die de Autoriteit Financiële Markten stelt in haar beleidsregel Internet.

  Gezien het 'open' karakter van het internet kunnen NPEX en haar toeleveranciers niet garanderen dat de genomen maatregelen te allen tijde compleet en/of afdoende zijn. Zij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die samenhangt met, of het gevolg is van de beveiliging en bescherming van de NPEX-website en NPEX-gegevens, of het ontbreken hiervan, anders dan zoals bepaald in het NPEX Reglement.
 • Wat kan ik zelf aan de veiligheid doen?

  Bescherm uw persoonlijke informatie! Uw rekeningnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en antwoord op uw persoonlijke vraag vormen de toegang tot uw rekening. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk. Besef dat u verantwoordelijk bent voor de bescherming van deze gegevens. Schrijf ze nooit op. Geef dergelijke gegevens nooit aan iemand die u niet kent of vertrouwt. En noem ze nooit in een e-mail. Ga zorgvuldig om met uw wachtwoord! Gebruik niet overal dezelfde wachtwoorden en vermijd voor de hand liggende wachtwoorden, zoals uw geboortedatum. Wijzig uw wachtwoord regelmatig. Vermoedt u misbruik van uw rekening (bijvoorbeeld als u een verdachte overboeking op uw NPEX-rekening ziet), neem dan onmiddellijk contact op met de NPEX Servicedesk: tel. 0900-BELNPEX (0900-2356739, op werkdagen van 9-17 uur), e-mail: info@npex.nl. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op: www.3xkloppen.nl www.veiligbankieren.nl www.digibewust.nl www.wordgeenmoneymule.nl www.waarschuwingsdienst.nl
 • NPEX heeft een klachtenprocedure

  Klachtenprocedure
  NPEX wil succesvol zijn als MKB Beurs. Dat kan alleen met tevreden cliënten. Het hebben en hanteren van de juiste procedures voor het afhandelen van cliëntreacties / klachten is noodzakelijk.
  Wij hebben hiervoor een Klachtenprocedure opgesteld
  NPEX hanteert voor het oplossen van klachten hierbij de volgende “business principals”:
  - Een Klacht van een cliënt wordt altijd zorgvuldig, verifieerbaar en consistent behandeld.
  - NPEX zal altijd haar best doen de Klacht naar tevredenheid op te lossen
  - Klachten worden altijd gezien door NPEX als een gelegenheid om de dienstverlening te verbeteren
  - De cliënt krijgt, indien hij schriftelijk (brief/fax/e-mail) een Klacht deponeert, altijd binnen 48 uur een schriftelijke bevestiging van ontvangst van zijn Klacht
  - Indien een Klacht met een gelijke strekking meer dan 3 keer is binnengekomen wordt altijd een analyse van de Klacht op bedrijfsproces niveau uitgevoerd.

  NPEX is op de volgende wijze te bereiken:
  - Via de website www.npex.nl
  - Via e-mail: info@npex.nl
  - Per telefoon: 070-385 15 30
  Op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.
  - Per post:
  NPEX B.V.
  De Caballerofabriek
  Saturnusstraat 60-75
  2516 AH Den Haag
  Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AN Den Haag. Het KiFid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten.
 • NPEX aangesloten bij KiFiD

  NPEX is aangesloten bij KifID onder nummer 300.015354
  Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Zij is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig. Voor meer informatie kijk hier