​Xillio

Xillio logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Obligaties Lening II

Specificaties obligaties Xillio Lening II

Uitgevende instelling Xillio Nederland B.V..
Lening  € 1.000.000 /​ 1.000 obligaties
Nominale waarde  € ​1.000
Rente ​8% per jaar
Coupon € ​​6,67 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 21ste van elke maand
Looptijd Maximaal​ 5 jaar 
Vervroegde aflossing  Mogelijk, zie prospectus
Vervroegde sluitingsdatum 15 december 2017
Uitgifte datum 21 december 2017
Aflossingsdatum 21 december 2022 
Zekerheden Persoonlijke borg R.J. Engels*
Tarieven Klik hier
* Zie hoofdstuk 2.2 van het prospectus
Xillio

Obligaties Lening I

Specificaties obligaties Xillio Lening I

Uitgevende instelling Xillio Nederland B.V.
Lening  € 2.499.000 / 2.499 obligaties 
Nominale waarde
€ ​1.000
Rente 8% per jaar 
Coupon € 6,67 per maand 
Betaalbaar op  Binnen 5 dagen  na de 5e  van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar   
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgifte datum  5 april 2017 
Aflossingsdatum  5 april 2022
Zekerheden Geen 
Tarieven  Klik hier 

€ 1.500.000
€ 1.500.000