I​nschrijven emissie

Om in te schrijven op de wagamama obligatielening II klikt u op één van de onderstaande knoppen.
Raadpleeg onze tarieven, het prospectus en het informatiedocument voor u overgaat tot inschrijving.

Conversie aanbod wagamama 9,25% obligatielening I naar lening II

Kaizen B.V. kiest ervoor om een nieuwe obligatielening uit te geven waarmee de huidige obligatielening wordt afgelost en volgend jaar een nieuw restaurant kan worden geopend.

Beleggers in de wagamama 9,25% obligatielening I (2021) hebben de mogelijkheid om kosteloos obligaties om te zetten naar de nieuwe wagamama 9,25% obligatielening II (2025).

De uitgifte van de nieuwe emissie is pas definitief bij een minimumbedrag van € 1.250.000. Aan de conversie zijn geen kosten verbonden. De nieuwe obligaties worden automatisch aan uw NPEX-rekening toegevoegd.

Raadpleeg de (nieuwe) tarieven, het prospectus en het informatiedocument.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken dan kunt u dat via de onderstaande knop aangeven.

Verzoek conversie wagamama obligatielening I

Heeft u al een NPEX-rekening?

Ja*

 

 

* Uw inschrijving op deze emissie is pas definitief nadat uw kennis en ervaring ten aanzien van beleggen bij NPEX bekend is. Indien dit nog niet bij ons bekend is ontvangt u hierover kort na inschrijving een bericht.

Nee

 

 

Open dan eerst via bovenstaande knop een NPEX-rekening.