Tuk Tuk Factory

​7% obligatielening

Tuk Tuk Factory logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligatie Tuk Tuk Factory - na conversie

Uitgevende instelling Tuk Tuk Holding B.V.
Lening  € 1.906.737 / 2.499 obligaties
Nominale waarde  € 763 
Rente 3,5% per jaar + (Solvabiliteitsvoorwaardelijk) 3,5% per jaar. Zie Artikel 2.4 Overeenkomst obligatievoorwaarden
Coupon (bruto) € 2,23 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand
Looptijd + (vervroegde) aflossing Eeuwigdurend, zie Artikel 8 Obligatievoorwaarden na conversie
Uitgiftedatum 27 januari 2017
Zekerheden Geen
Tarieven  Klik hier
Tuk tuk factory

Specificaties obligatie Tuk Tuk Factory - voor conversie

Uitgevende instelling Tuk Tuk Holding B.V.
Lening  € 2.499.000 / 2.499 obligaties
Nominale waarde  € 1.000 
Rente 7% per jaar
Coupon € 5,84 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 26e van elke maand* 
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgiftedatum 27 januari 2017
Aflossingsdatum 26 januari 2022
Zekerheden Geen
Tarieven  Klik hier
De betaling van de rente die is verschuldigd over de periode van 27 mei 2018 tot en met 26 november 2018 wordt opgeschort. Zie ook het bericht op de documentenpagina.