Sparco Loyalty Solutions

Sparco Loyalty Solutions

Sparco biedt smart loyalty proposities voor bedrijven die meer uit hun customer base willen halen. Als ervaren partner helpen wij klanten van strategie en analyse tot en met de uitvoer van de loyaliteitscampagnes. Al 20 jaar gaan wij met onze opdrachtgevers aan de slag om de loyaliteit van hun klanten te verbeteren. Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende spelers in branches zoals Automotive, Bouw, Energie, Food, ICT, Luchtvaart en Telecom en zijn verspreid over de hele wereld.

 

Specificaties certificaten van aandelenSparco Loyalty Solutions

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Sparco Loyalty Solutions
Totale uitgifte € 4.998.826 / 704.060 certificaten
Totale uitgifte STAK Sparco € 4.448.860 / 626.600 certificaten
Certificaten van bestaande aandeelhouders € 549.966 / 77.460 certificaten
Minimale afname € 710,- / 100 certificaten
Minimumbedrag € 2.499.910 / 352.100 certificaten
Uitgifteprijs € 7,10 per certificaat
Dividendbeleid Jaarlijks 40% van het nettoresultaat. Zie hoofdstuk 5.6 prospectus.
Korting
 • Koopt u voor € 4.970 of meer aan certificaten? Dat zijn minimaal 700 certificaten. U krijgt dan 1 tegoedbon. Deze tegoedbon is niet overdraagbaar. Met de tegoedbon kunt u kiezen voor 1 artikel uit 4 mogelijkheden. De waarde van de individuele mogelijkheden is ongeveer € 50,- per product.
 • Koopt u voor € 99.400 of meer aan certificaten? Dat zijn minimaal 14.000 certificaten. U krijgt dan een korting van 1,5%. Dan kost een certificaat u afgerond € 6,99.
 • Koopt u voor € 250.630 of meer aan certificaten? Dat zijn minimaal 35.300 certificaten. U krijgt dan een korting van 2,25%. Dan kost een certificaat u afgerond € 6,94.
 • Koopt u voor € 500.550 of meer aan certificaten? Dat zijn minimaal 70.500 certificaten. U krijgt dan een korting van 3%. Dan kost een certificaat u afgerond € 6,89.
Einde inschrijving Donderdag 6 januari 2022 om 17:00 uur*

* Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn.

Inschrijven

Over Sparco Loyalty Solutions

In een steeds verder globaliserende en digitaliserende wereld identificeren mensen zich steeds minder met organisaties en merken en staat de loyaliteit onder druk. Klantbinding is onmisbaar.

Sparco Holding B.V. biedt daarvoor loyaliteitsprogramma’s, zodat klanten op een innovatieve manier hun marketing- & salesdoelstellingen kunnen behalen.

Sparco is van plan om nieuwe markten, zoals de markt voor consumenten, groothandel en renewable energie te betreden en uit te breiden naar internationale markten. Ook wil Sparco haar Smart Loyalty propositie verder uitbreiden. Tot slot heeft Sparco de wens om een buy-and-build strategie te ontwikkelen om naast organische groei ook te groeien door middel van overnames.

Sparco kan in elke fase van het loyalty traject ondersteunen: van strategie & conceptontwikkeling tot de uitvoering. Ook als onze klanten op bepaalde gebieden graag zelf de touwtjes in handen houden, springen we graag bij om hen te ondersteunen en te ontzorgen! Klanten kunnen bij Sparco onder meer terecht voor de volgende diensten:

De belangrijke bedrijfsonderdelen om dit voor onze klanten uit te kunnen voeren zijn onze in eigen beheer ontwikkelde Webcentives Loyalty Platform, ons logistiek centrum, ons in eigen beheer ontwikkelde digital reward platform en onze klantenservice en garantie afhandeling.

Smart Loyalty (Loyalty Advisory)

Voor het ontwikkelen van een totale geïntegreerde loyalty aanpak ontwikkelt Sparco samen met de klant een loyalty strategie. Deze strategie is gebaseerd op data en inzichten. Deze helpt de klant om te groeien met de bestaande klantgroepen en hier het maximale rendement uit te halen. Dit is dus een volledige geïntegreerde aanpak van strategie, ontwikkeling en uitvoer. Deze dienstverlening maakt tot in 2020 onderdeel uit van de andere producten. Sparco Holding B.V. wil dit verder uitbreiden en ontwikkelen tot een zelfstandige business unit.

Belangrijke onderdelen van deze dienstverlening zijn data analyse & strategie ontwikkeling. Een Smart Loyalty traject resulteert in de meeste gevallen ook in Loyalty Program of een Loyalty Fulfilment opdracht.

Onze Smart Loyalty methodiek is hiernaast samengevat in een model bestaande uit 7 fases:Loyalty programs

Wanneer voor een klant de aanpak van Smart Loyalty een stap te ver is of delen daarvan worden door de eigen marketing afdeling opgepakt, kan Sparco de ontwikkeling en uitvoer van het spaarprogramma uit handen nemen. De dienstverlening bestaat uit:

Programma ontwikkeling:

 • Concept
 • Techniek
 • Integratie
 • Automatisering

Programma uitvoer: 

 • Project Management
 • Marketing support
 • Category management
 • Logistiek
 • Service & Garantie afhandeling

 Enkele leveranciers van producten voor eindklanten

Loyalty Fulfilment

Veel bedrijven kiezen ervoor om de uitvoering en afhandeling van werkzaamheden welke samenhangen met het uitvoeren van loyalty programma’s en het versturen van de bij producten waarvoor de deelnemer haar spaarpunten heeft ingeleverd, uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven.

Daarbij bestaat er behoefte aan een loyalty programma product assortiment met producten die vaak onder specifieke service standaarden bij de deelnemers aan het loyalty programma moeten worden afgeleverd. Om deze dienst en bijbehorende service uit te voeren, implementeert Sparco haar eigen services in het IT platform van de klant.

Deze dienstverlening bestaat uit:

 • Data integratie & Proces automatisering
 • Category management
 • Catalogus beheer
 • Logistiek
 • Service & garantieafhandeling

Loyalty Incentives

Ook voor het opzetten van een losse incentive actie kunnen klanten bij Sparco terecht. Dit zijn allerlei vormen van loyaliteitscampagnes die offline plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan winacties, weggeefacties, beursacties of acties waarbij ouderwets zegels geplakt moeten worden. Sparco kan het selecteren van een geschikt assortiment en de complete afhandeling en verzending uit handen nemen.

Facts & FiguresStructuur

De huidige structuur van Sparco Holding B.V.

IT Infrastructure

Voor onze organisatie is de IT infrastructuur zeer belangrijk om de beloftes aan onze klanten waar te kunnen maken. In onderstaand overzicht een vereenvoudigde schematische weergave van onze systemen en een overzicht van onze belangrijkste partners.

Tijdlijn

Winst & verliesrekering

Zie voor een toelichting op de winst- en verliesrekening hoofdstuk 11 van het prospectus.Let op! Sparco Holding B.V. weet niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook heeft Sparco Holding B.V. aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus heel onzeker. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in de certificaten van aandelen dus niet nemen op basis van deze prognose.

Management

Het management van Sparco bestaat uit onderstaande 6 ervaren professionals:

Paul von Stockhausen

Managing Director

Mede-eigenaar sinds de Management Buy-out in 2000
Daarnaast o.a. eigenaar van Sotaq geweest

“De snelle opkomst van het internet in de jaren 90 triggerde mij om een van de allereerste online spaarprogramma’s ooit te ontwikkelen. Dit was de eerste stap naar het turnkey loyalty platform Webcentives waar wij vandaag de dag onze verschillende concepten mee opzetten.”

Denis Stranders

Managing Director

Mede-eigenaar sinds de Management Buy-out in 2000
In dienst bij Sparco sinds 1991.

“In onze snel veranderende wereld waarbij klanten makkelijker kunnen wisselen dan ooit is loyaliteit een zeer belangrijke asset geworden die keer op keer opnieuw moet worden verdiend. Wij helpen onze klanten met het creëren van duurzame langdurige klantrelaties.”

Kevin Martens

Commercial Director

11 jaar in dienst bij Sparco

“Binnen Sparco houd ik mij voornamelijk bezig met groei! Groei van onze business, persoonlijke groei van collega’s en uiteraard mijzelf.”

Ronald Jongerius

Finance Director

2 jaar in dienst bij Sparco
Daarvoor o.a. ervaring opgedaan bij HyGear en Mammoet

Beursgang NPEX bij HyGear begeleid

“Mijn werk is om te zorgen voor financiële stabiliteit, het omgaan met wisselende marktomstandigheden en zorgen dat we altijd snel kunnen reageren op zakelijke kansen.”

Lian van Os

Head of IT & Development

14 jaar in dienst bij Sparco
“Onze IT infrastructuur is flexibeler en schaalbaarder dan ooit terwijl wij nog steeds zeer kosten efficiënt zijn.”

Roland Muller

Manager Operations

10 jaar in dienst bij Sparco
Daarvoor uitgebreide ervaring opgedaan bij o.a. Bas Group, Corporate Express, Ikea en V&D

“Onze inkoop en service afdeling is volledig gefocused op klanttevredenheid. Elk onderdeel van onze dienstverlening heeft invloed op de ervaring van onze klanten en deelnemers.”

Leendoel

Wij, samen met de aanbiedende aandeelhouders van Sparco Holding B.V., willen maximaal voor€ 4.998.826 aan certificaten verkopen. Het gaat om een bedrag van € 4.448.860 aan nieuw uit te geven aandelen die zullen worden gecertificeerd en een bedrag van € 549.966 van de aandeelhouders van Sparco Holding B.V. die hiervoor een deel van hun aandelen overdragen aan ons en daarvoor certificaten ontvangen.

Voor het bedrag van € 4.448.860 zullen wij aandelen van Sparco Holding B.V. kopen. Dit bedrag wil Sparco Holding B.V. zo investeren:

 • Aflossen cumulatief preferente aandelen

De twee bestuurders van Sparco Holding B.V. hebben ieder 7.745 cumulatief preferente aandelen.De cumulatief preferente aandelen zijn uitgegeven in juli 2014. Het ging in totaal om 1.549 cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel (daarmee € 1.549 voor de cumulatief preferente aandelen samen). De gestorte waarde was € 1.550.000. Het bedrag is gestort door de twee bestuurders. Het verschil tussen de gestorte waarde en de nominale waarde van € 1.548.451 is geboekt in 2014 als agiostorting.      In oktober 2021 zijn de cumulatief preferente aandelen gesplitst. Op dit moment gaat het om 15.490 cumulatief preferente aandelen. Het rentepercentage is 8% per jaar. Er is geen einddatum. De cumulatief preferente aandelen geven recht op terugbetaling van € 1.550.000.

 • Innoveren van IT

Sparco Holding B.V. wil de loyalty software uitbreiden.

 • Digital distribution

Sparco Holding B.V. wil de digitale distributie van haar producten verder uitbreiden.

 • Distributiecentrum

Sparco Holding B.V. wil het distributiecentrum uitbreiden met 700m2.

 • Team development

Sparco Holding B.V. wil voor haar management team en key personeel trainingen en cursussen verzorgen. Daarnaast wil Sparco Holding B.V. het team uitbreiden met .net developers en sales- en dataspecialisten.

 • Buy and build

Sparco Holding B.V. wil een buy and build strategie ontwikkelen. Door middel van marktonderzoek zal Sparco Holding B.V. geschikte kandidaten onderzoeken om over te nemen.

Hieronder ziet u hoe Sparco Holding B.V. het geld van de aandelen wil besteden:

Risico’s en zekerheden

Aan de certificaten van aandelen zijn risico’s verbonden. Deze certificaten van aandelen zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het prospectus. In het prospectus worden deze risico’s nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit. Zo is er het risico dat grote klanten wegvallen of dat leveranciers ons niet (op tijd) kunnen leveren.

Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze certificaten van aandelen.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de certificaten van aandelen in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Bent u geïnteresseerd in deze emissie?

Inschrijven emissie
Terug naar boven