Slim Opgewekt

logo slim opgewekt
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligaties Slim Opgewekt

Uitgevende instelling Slim Opgewekt Groep B.V. 
Lening € 3.454.000 / 3.454 obligaties
Nominale waarde € 1.000 
Rente 7,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,9% per jaar
Coupon € 6,25 per maand
Coupon -/- servicekosten € 5,75 per maand 
Uitgiftedatum  28 december 2018* 
Betaaldatum coupon  Binnen 5 werkdagen na de 28ste van elke maand 
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier
Inschrijving emissie verlengd tot en met 21-01-2019; initieel 20-12-2018. Zie ook nieuwsbericht Slim Opgewekt d.d. 20-12-2018.