Notulen BVvO Nazza - 7 juni 2024 - concept 26 juni 2024 - met bijlage