Specificaties

Obligatielening II

Notering beëindigd per 15 februari 2024.
Uitgevende instelling FreshBed Company B.V.
Lening € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 1.000.000  / 1.000 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,9% per jaar
Coupon € 85 per jaar / € 7,09 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 79 per jaar / € 6,59 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand
Rentebetalingen niet voldaan per 10-11-2023
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 10 maart 2022*
Looptijd Maximaal 4 jaar
Aflossingsdatum 10 maart 2026
Vervoegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier
Bonusrente Wij betalen een extra rente:

  • als per 31 december 2022 de netto-omzet over 2022 meer dan € 12.500.000 bedraagt
  • als per 31 december 2023 de netto-omzet over 2023 meer dan € 25.000.000 bedraagt
  • als per 31 december 2024 de netto-omzet over 2024 meer dan € 35.000.000 bedraagt

Het gaat om een rente van 1% per obligatie per genoemd jaar. Dat is € 10 per genoemd jaar.

Zie hoofdstuk 4.1. van het prospectus.

Korting op de aanschaf van een FreshBed slaapsysteem Koopt u voor minimaal € 12.000 aan obligaties? Dat zijn 12 obligaties. Dan krijgt u 20% korting op een FreshBed slaapsysteem naar keuze. U krijgt het bedrag van deze korting van ons als u voor 31 mei 2022 het FreshBed slaapsysteem heeft gekocht.

Zie hoofdstuk 4.1. van het prospectus.

*Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 3-3-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 3-3-2022.
Inschrijving vervroegd gesloten op 10-3-2022; initieel 4-04-2022.

Specificaties

Obligatielening I

Deze obligatie is afgelost op 5 mei 2022. 
Uitgevende instelling FreshBed Company B.V.
Lening € 298.000 / 298 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,25% per jaar
Coupon € 6,88 per maand
Betaalbaar op Binnen 3 werkdagen na de 12e van elke maand
Looptijd Maximaal 6 jaar
Uitgiftedatum Vrijdag 12 augustus 2016
Vervoegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Vervroegde aflossingsdatum Donderdag 5 mei 2022**
Zekerheden Ja (zie prospectus)

*Initieel 1.000 obligaties; per 14-3-2022 zijn er 702 obligaties FreshBed lening I geconverteerd naar FreshBed lening II.
**Obligatielening wordt vervroegd afgelost; initieel 11-08-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 4-4-2022.