Winst- en verliesrekening FreshBed B.V. 2018 (niet gecontroleerd)