Vastgestelde notulen VvO FreshBed - 15 sept 2022 - met presentatie