I​nschrijven emissie

Voor het inschrijven op de emissie van de certificaten van 8% cumulatief preferente aandelen kunt u contact opnemen met NPEX afdeling Investors Relations, via e-mail [email protected] of telefoonnummer 070-385 15 30.
Raadpleeg onze tarieven, het prospectus en het informatiedocument voor u overgaat tot inschrijving.