Effecten De Chocoladefabriek

Specificaties

Certificaten van cumulatief preferente aandelen

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor de Chocoladefabriek 
Doelbedrag 3.000.000 / 3.000 certificaten van cumulatief preferente aandelen
Minimumbedrag € 1.500.000
Nominale waarde € ​1.000
Cumulatief dividend 8% per jaar / € 80 per jaar  / € 20 per kwartaal (excl. servicekosten)
Cumulatief Dividend -/- servicekosten 7,4% per jaar / € 74 per jaar / € 18,50 per kwartaal
Inkoop na 5 jaar De certificaten worden teruggekocht tegen de nominale waarde van € 1.000 na 5 jaar. Zie hoofdstuk 4.3 van het prospectus 
Einde inschrijving Dinsdag 13 september 2022 om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.
Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 11-8-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 11-8-2022.

Inschrijven