DD Property Fund N.V.

​Open end beleggingsfonds

Het duurzame aandelenfonds DD Property Fund belegt in een 20 tot 50-tal ondernemingen van hoge kwaliteit, die voornamelijk actief zijn op het gebied van het beleggen in en ontwikkelen van onroerend goed. Daarnaast belegt de DD Property Fund in infrastructuur. Het DD Property Fund heeft een focus op Europa, maar belegt ook buiten Europa.

Kenmerken

  • Aandelenfonds met beleggingen in vastgoed- en infrastructuurondernemingen van hoge kwaliteit
  • Streeft naar een netto rendement van 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn
  • Dagelijks verhandelbaar (open-end structuur)
  • Beheerd door een onafhankelijke fondsmanager
  • Volledig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

Over DoubleDividend Management B.V.

DD Property Fund wordt beheerd door DoubleDividend. DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Wij geloven dat duurzame beleggingen van kwaliteit op de lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement op leveren. Deze ondernemingen worden getoetst aan de hand van de DoubleDividend Schijf van Vijf.

DoubleDividend Schijf van Vijf

  1. Duurzaamheid: duurzaamheid levert een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een onderneming. Duurzame ondernemingen hebben een focus op de lange termijn en zijn innovatiever
  2. Bedrijfsmodel: een sterk bedrijfsmodel is essentieel voor de lange termijn, we geven de voorkeur aan ondernemingen met een sterk merk, een stevige marktpositie en hoge marges
  3. Track record & management: een onderneming moet beschikken over een bewezen track record van stabiele winstgroei
  4. Balans: een sterke balanspositie is van groot belang en geeft een buffer om moeilijke periodes goed door te komen en voldoende te investeren in het eigen bedrijfsmodel
  5. Waardering: het betalen van een redelijke prijs voor een belegging is van belang om de rendementsdoelstelling te kunnen behalen

Vonovia

Vonovia is de grootste beursgenoteerde speler op de Europese woningmarkt met een portefeuille van circa 400.000 betaalbare woningen in Duitsland, Zweden en Oostenrijk. Vonovia is een interessante belegging omdat de gemiddelde waarde van de woningen onder de herbouwwaarde ligt en de huurgroei een stabiele trend laat zien. Vonovia heeft een zeer efficiënt geleide organisatie met een eigen onderhoudsdienst. Middels renovatie van bestaande woningen wordt additionele huurgroei gerealiseerd waarbij veel aandacht is voor verduurzaming, zoals energie-efficiëntie en levensloopbestendigheid. De onderneming heeft een sterke balans met aantrekkelijke vooruitzichten.

Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable Partners is met een portefeuille van circa $ 50 miljard één van de grootste investeerders in de opwekking van duurzame energie ter wereld. Brookfield Renewable Partners belegt voornamelijk in Noord en Zuid-Amerika maar is ook in een aantal Europese en Aziatische landen actief. Brookfield Renewable Partners belegt in waterkrachtcentrales, wind- en zonneparken, energieopslag en lokale energieopwekking. Het bedrijf heeft een lang en zeer goed track record en verwacht ook de komende jaren de winst per aandeel met 10% per jaar te laten groeien. Brookfield Renewable Partners heeft met een BBB+ rating van S&P een sterke financiële positie waardoor de financiering van groei geen probleem is.

Beleggen in DD Property Fund

Voor meer informatie zie de website van DoubleDividend.