DD Property Fund N.V. 

​Open end beleggingsfonds

DoubleDividend
Menu

Profiel

Het DD Property Fund is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa dat belegt in een 20 tot 30-tal aan gereguleerde effectenbeurzen genoteerde vastgoedondernemingen. De portefeuille bevat enkel ondernemingen van hoge kwaliteit die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. De selectie op kwaliteit vindt onder meer plaats op basis van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille, het managementteam en de balans. DD Property Fund belegt in drie categorieën vastgoed: binnenstedelijk vastgoed, dominante winkelcentra en woningen.

Kenmerken

  • Vastgoedaandelenfonds met beleggingen van hoge kwaliteit
  • Streeft naar een gemiddeld jaarlijks netto rendement van 5-7% na kosten op lange termijn
  • Dagelijks verhandelbaar (open-end structuur)
  • Beheerd door een onafhankelijke fondsmanager
  • Volledig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

DoubleDividend Management B.V.

DD Property Fund wordt beheerd door DoubleDividend. DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Wij geloven dat duurzame beleggingen van kwaliteit op de lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement op leveren. Deze ondernemingen worden getoetst aan de hand van de DoubleDividend Schijf van Vijf.

 

DoubleDividend Schijf van Vijf

DoubleDividend Schijf van Vijf

 1. Duurzaamheid: duurzaamheid levert een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een onderneming. Duurzame ondernemingen hebben een focus op de lange termijn en zijn innovatiever
 2. Bedrijfsmodel: een sterk bedrijfsmodel is essentieel voor de lange termijn, we geven de voorkeur aan ondernemingen met een sterk merk, een stevige marktpositie en hoge marges
 3. Track record & management: een onderneming moet beschikken over een bewezen track record van stabiele winstgroei
 4. Balans: een sterke balanspositie is van groot belang en geeft een buffer om moeilijke periodes goed door te komen en voldoende te investeren in het eigen bedrijfsmodel
 5. Waardering: het betalen van een redelijke prijs voor een belegging is van belang om de rendementsdoelstelling te kunnen behalen

Voorbeelden van ondernemingen uit de portefeuille

Gecina

Gecina

Gecina is een Franse vastgoedonderneming met een focus op Parijs. Ruim 80% van de portefeuille is gelegen in de regio Parijs. De meerderheid van de portefeuille bestaat uit kantoren, maar de onderneming investeert ook in woningen en onroerend goed in de gezondheidssector. Gecina is een stabiele onderneming met een kwalitatief hoogwaardige portefeuille, beschikt over een sterke balans en biedt een aantrekkelijk dividend van 4-5%. Gecina verbetert de duurzaamheid van bestaande gebouwen (energie, afval, water, gezondheid van gebruikers) door innovatie en intensieve samenwerking met toeleveranciers. Scoort tevens goed op gebruikerstevredenheid.

Hufvudstaden

Hufvudstaden

Zweedse familie onderneming met zeer lange historie. Onderneming bestaat uit een unieke collectie van historische panden in het centrum van voornamelijk Stockholm. Vanwege het in stand houden van historisch erfgoed en het verduurzamen van bestaande panden past de onderneming goed in de filosofie van DoubleDividend. Fors belang van de Lundbergs familie zorgt voor een focus op de lange termijn. Financiering is zeer conservatief met circa 20% vreemd vermogen op de balans. Door schaarste van panden in de binnenstad van Stockholm alsmede de sterke economie zijn de rendementsvooruitzichten goed.

 
Beleggen in DD Property Fund
Voor meer informatie zie de website van DoubleDividend.