Icecat

Certificaten van aandelen

icecat logo
Menu

NPEX-rekeninghouders
inschrijven 

Inschrijven

Openen NPEX-rekening en
  inschrijven ​​Icecat

Inschrijven

Waar zijn de certificaten van aandelen Icecat voor?

Icecat is een winstgevende en snelgroeiende, online uitgever of syndicator van productinformatie ​ten behoeve van met name de e-commerce-markt. Icecat stelt productinformatie beschikbaar in 47 talen en wordt vrijwel overal ter wereld actief gebruikt, inmiddels in 243 verschillende landen.

 

Voor meer informatie kijk op: icecat.nl

 

Raadpleeg onze tarieven en het Prospectus voordat u over gaat tot inschrijving.


Prospectus

De Certificaten van Aandelen van de Uitgevende instelling zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een van toepassing zijnde uitzondering op, of door middel van een transactie die niet is onderworpen aan, de registratieverplichtingen onder de Securities Act en in overeenstemming met toepasselijke effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. De Uitgevende instelling heeft uitdrukkelijk niet de intentie de Certificaten van Aandelen aan te bieden aan het beleggend publiek in de Verenigde Staten of in enig andere jurisdictie dan Nederland.